Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

"No Apologies is een keigaaf weerbaarheidsprogramma"

Onderdeel van Generatio is No Apologies, een weerbaarheid-/preventieprogramma voor jongeren. No Apologies bestaat al dertien jaar en is in die jaren doorontwikkeld tot een prachtig en zeer compleet programma. Een docent verwoordde het onlangs als volgt: “Het is zó een mooi project! Het lijkt wel alsof er steeds weer een vuurtje wordt ontstoken in de levens van de jongeren.” Aan het woord zijn Maureen en Gerard. Zij zijn verantwoordelijk voor No Apologies, sturen de vrijwilligers aan en onderhouden de contacten met scholen en kerken.

“No Apologies is een keigaaf programma!”, begint Maureen enthousiast. “In een samenleving die bol staat van tegenstrijdigheden is het voor een jongere lastig om te onderscheiden wat juist is en wat niet. Al dertien jaar helpt No Apologies jongeren om weerbaar te worden door inzicht te geven in moreel besef, moreel geweten en moreel handelen. Hiervoor hebben we speciaal het LEGS-model ontwikkeld. Vanuit dit model laten we jongeren zien hoe zaken als media, relaties, seksualiteit, vriendschappen, middelengebruik, etc. invloed kunnen hebben op je hele wezen, op alle ‘LEGS-gebieden’ (lichamelijk, emotioneel, geestelijk en sociaal).” 

Het programma
“Het programma behandelt onder andere thema’s als: imago, vriendschappen, karakter, media, risicogedrag en seksualiteit”, vertelt Gerard. “We behandelen op verzoek ook andere thema’s omdat we graag maatwerk bieden. No Apologies is een interactief programma. Door bepaalde principes te beleven en Bijbelse waarden zelf te ontdekken, maken jongeren zich deze principes en waarden sneller eigen.” Dat deze manier van lesgeven werkt, bewijst het feit dat No Apologies al dertien jaar bestaat. Gerard: “We blijven het programma doorontwikkelen en sluiten op deze manier altijd aan op de huidige jongerencultuur. Een jongere die No Apologies onlangs heeft gevolgd, zei na afloop: “Dit moet iedere jongere krijgen!”

Ideële doelstelling
No Apologies is een internationaal project van Focus on the Family, een christelijke Amerikaanse organisatie. In Nederland  zijn de rechten van het project ondergebracht bij Stichting Generatio. Net als Generatio, handelt No Apologies  vanuit een ideële doelstelling. Maureen: “We willen onszelf onzelfzuchtig inzetten om jongeren moreel weerbaar te maken. De economische crisis maakt dat er ook in het onderwijs bezuinigd moet worden. Dit betekent dat veel scholen een beperkt budget hebben voor projecten. Het zelfstandig functioneren van  No Apologies onder de vlag van Generatio, maakt het mogelijk om scholen (en kerken) financieel tegemoet te komen. We geloven dat God wil voorzien in middelen die nodig zijn om dit te realiseren.”

Wil je No Apologies steunen? Dat kan in de eerste plaats door te bidden! Gebed is de motor van het project. No Apologies financieel steunen kan door een gift over te maken op 6103283 t.n.v. Stichting Generatio, o.v.v. No Apologies. In november 2012 wordt er een training gegeven voor mensen die No Apologies – vrijwillig – op scholen en jeugdgroepen willen geven. Voor meer informatie én om aan te melden kun je contact opnemen met het team van No Apologies door te mailen naar info@noapologies.eu of bezoek de website: www.noapologies.eu.