Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Beproef de geesten...

Occultisme is het bestuderen van, of het bezig zijn met het ‘bovennatuurlijke’. Het gaat dan over zaken die zich afspelen in de onzichtbare wereld; in het gebied waar de tegenstander van God, satan de baas is. Duistere geestelijke machten voeren hier strijd tegen God en Zijn komende Koninkrijk.

Middeleeuws of trendy?

Veel christenen zijn onkundig en naïef omtrent occultisme. Het gevaar ervan wordt onderschat en het bestaan van het rijk van de duisternis wordt zelfs ontkend als men zegt: “Ik geloof niet in occulte machten”.  Dat is opvallend, want de Bijbel  laat hier geen twijfel over bestaan. God waarschuwt het volk Israël  voor de occulte praktijken, die door de omringende volken werden beoefend, zoals waarzeggerij, wichelarij en toverij (Deuteronomium 18 ). God wil hen en ons beschermen tegen deze duistere zaken. In de Bijbel wordt occultisme vaak aangeduid als ‘afgoderij’. Dat is juist het tegenovergestelde van toewijding aan God, terwijl Hij de enige is Die recht heeft op onze aanbidding en verering. Alleen de Heilige Geest kan ons het onderscheidingsvermogen geven, dat nodig is om de gevaren van occultisme te herkennen. Hij reikt ons ook de wapenrusting aan, waarmee wij weerstand kunnen bieden en kunnen standhouden (Efeze 6). Occultisme is van alle tijden, maar  tegenwoordig is er een groeiende interesse in bovennatuurlijke zaken. Steeds meer mensen leven los van God en proberen de leegte in hun bestaan op te vullen; ze gaan op zoek naar zingeving en spirituele ervaringen.  Films, boeken en tijdschriften in dit genre vinden hun weg naar ‘zoekende zielen’. Paranormale beurzen worden goed bezocht en veel mensen beoefenen oosterse meditatietechnieken. Bij sommige rituelen worden zelfs christelijke elementen gekopieerd: Ouders huren een heks in voor een ‘baby-blessing’, waarbij het kindje door een heks wordt voorgesteld aan geesten en goden. Zij worden gevraagd om het kindje te steunen en te zegenen. Dat gaat ons natuurlijk te ver!

Grensoverschrijdend

Maar moet je dan overal iets achter zoeken? Wij kunnen toch zelf wel bepalen wat goed en slecht is? Dat dachten Adam en Eva ook; hadden ze maar naar hun Schepper geluisterd! Misschien denk jij wel dat geesten oproepen iets is uit de Middeleeuwen? Onze (klein)kinderen en tieners zijn nieuwsgierig en lopen daarmee het risico dat zij grenzen overschrijden op geestelijk gebied. Jongeren experimenteren volop met het occulte en houden zich bezig met zaken waar de Bijbel ons voor waarschuwt. Zij zijn benieuwd hoe hun toekomst eruit ziet en doen aan ‘glaasje draaien’ of roepen geesten op met het zogenaamde Ouijabord. Flauwe kul natuurlijk, of toch niet? Als duistere zaken worden voorgesteld als ‘onschuldig’, kan de duivel ongehinderd terrein winnen. Waarzeggerij is de heidense vorm van profetie en bij bovengenoemde ‘spelletjes’ worden geesten aangeroepen. Je stelt jezelf daarmee open voor invloeden van boze machten.  Het is wijs om daar ver bij vandaan te blijven en je waakzaam en nuchter op te stellen.  

Weerbaar

Geestelijke weerbaarheid begint bij het kennen en toepassen van Gods Woord. Laten wij onze jongeren vertellen in welke wereld ze leven, hen leren hoe de geestelijke wereld in elkaar zit, en welke gevaren dit met zich meebrengt. Maar ook bij Wie zij terecht kunnen voor bescherming en wat ze zelf moeten doen om zich te beschermen. Jezus zegt: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben” (Johannes 8:12).Als jij je afvraagt of bepaalde geneeswijzen, games, boeken, speelgoed, films en evenementen wel of niet geoorloofd zijn, is het belangrijk om te achterhalen uit welke bron ze komen of welke achtergrond ze hebben. Kunnen die de toets van Gods Woord doorstaan? Als je daaraan twijfelt, doe je er verstandig aan er niet mee te beginnen. Wij  mogen onze vragen en zorgen met betrekking tot occultisme in gebed bij God brengen en Hem smeken om inzicht, zodat we ‘de geesten’ kunnen onderscheiden. Daarnaast moeten wij, (groot)ouders, kinder- en tienerwerkers en ambtsdragers, ons verdiepen in de leefwereld van de jongeren, en onze interesse in en betrokkenheid op hen tonen.

God heeft zichzelf en Zijn Koninkrijk door Zijn Zoon Jezus Christus aan de mensheid geopenbaard. Zijn Koninkrijk is niet verhuld. Christenen zijn erfgenamen van dat Koninkrijk. Laten wij daarom de werken van de duisternis afleggen, ze ontmaskeren en wandelen als kinderen van het Licht!

 Caroline de Koning - 2016