Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Trouw

Trouw lijkt steeds meer een begrip te zijn, een waarde, waar we zuinig op moeten zijn. In de samenleving waarin we leven, is het gewoon om ‘voor je eigen geluk te gaan’, ten koste van trouw en loyaliteit. In huwelijken, maar ook in vriendschaps- en werkrelaties. Op school, in de winkel en op het schoolplein. Goed om er aandacht aan te besteden, juist samen met onze (klein)kinderen.

Trouw is voor kinderen wellicht een wat abstract begrip. Daartegenover staat dat het wel degelijk zijn plek heeft in het leven van alledag. Een praktisch begrip dus ook. Tenslotte is er ook in de Bijbel over trouw en ontrouw geschreven.
Tijdens het uitwerken van dit gezinsmoment, in de lijdenstijd, heb ik gekozen voor Bijbelgedeelten met betrekking tot de aankondiging van Jezus’ geboorte, en Zijn lijden en sterven. Er worden verschillende Bijbelgedeelten benoemd, en daarmee is het een wat uitgebreider gezinsmoment geworden. Je kunt er voor kiezen het gezinsmoment op te splitsen in twee keer, of een gedeelte te schrappen. Kies gerust wat het beste bij jullie past.

Verken met elkaar het begrip trouw. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Wat zegt de Bijbel over trouw? En wat betekent trouw dan voor jou?
• Verzamel afbeeldingen en krantenknipsels of gebruik de fotokaarten uit een spel als ‘kaarten op tafel’. Stel de vraag aan elkaar; waar denk jij aan bij het woord ‘trouw’? Wat vind jij passen bij ‘trouw’, of wat juist niet?
• Lees Lukas 1:26-38. Betrek de tekst, en dan met name vers 38, op ‘trouw’: wat wordt er van Maria gevraagd? Wat betekent dat voor haar? Hoe reageert zij? En wat zijn voor haar de gevolgen van haar trouw?
Maria reageert vanuit overgave. Ze doet en zal doen wat haar Heer heeft gezegd door de engel.
• Lees ook Maria’s reactie op wat Elisabeth zegt in Lukas 1:45-56. Lees je hierin ook al iets van Gods trouw?
Maria spreekt over Zijn barmhartigheid, van geslacht op geslacht, vers 50, en Hij zal doen naar de beloften aan haar voorouders, vers 54-55. We lezen van een God, die Zijn Heilsplan in vervulling laat gaan. Iets, wat al in het OT wordt aangekondigd.
• Lees in het OT Jesaja 53; wat heeft dit Bijbelgedeelte met trouw te maken? Kun je Jesaja 53 met het Bijbelgedeelte uit Lukas 1 verbinden?
• Lees tenslotte Jesaja 55:1-9. God spreekt hier over een eeuwigdurend verbond. Trouw van Zijn kant. God laat ons zien wat trouw is. Hij is trouw! Hij vraagt van de mensen om terug te keren naar de Heer. Trouw te zijn aan Hem.
• ‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen’(vers 8) . Zijn plannen begrijpen we ook niet altijd. Denk eens aan Job, Jozef, Daniël, Noach, Maria…ze hadden zich hun leven misschien wel anders voorgesteld. En toch vertrouwen zij op God en gaan zij Zijn weg. Hebben trouw en vertrouwen dan ook met elkaar te maken, denk je? Hoe zie jij dat?

Bereid voor de kinderen een specifieke opdracht voor , bijvoorbeeld via een voorgeschreven route naar de buurtsuper gaan om iets lekkers voor bij de thee te kopen of op zolder een (verstopt) voorwerp pakken. Zorg voor ‘afleiding’ onderweg; laat iemand de kinderen vragen stellen of onderbreken, met het doel hen daarmee af te leiden van de eigenlijke opdracht. Het is leuk als je bij een buitenopdracht ook anderen kunt inschakelen! Lukt het de kinderen om de opdracht precies uit te voeren? Hoe ging dat? Wat gebeurde er toen de kinderen werden afgeleid?

• Heb je een kompas in huis of kun je het lenen van iemand? Geef de kinderen het kompas en een mobiele telefoon. Houd deze bij elkaar. Wat gebeurt er? (De naald van het kompas gaat draaien, en wijst niet meer de juiste richting aan. De (magneet in de)telefoon leidt dus af…).

Bespreek met elkaar wanneer van jullie trouw verwacht wordt. Welke moeilijkheden komen jullie daarbij tegen? Wat kan jullie helpen?

Sluit af met gebed en zingen. Zing of luister bijvoorbeeld:
- Hij kwam bij ons, heel gewoon (Opwekking 268, Op Toonhoogte 114)
- Jezus leeft en ik met hem (Gezang 217 LvdK, Op Toonhoogte 118)
- Spreek, o Heer, door uw heilig woord (Opwekking 689, Op Toonhoogte 233)
- Geest van God (Opwekking voor kids 206, Op Toonhoogte 442)
- Gewoon maar een knecht (Opwekking voor kids 11, Op Toonhoogte 494)
- Heer, ik wil U aanbidden (Opwekking voor kids 225, Op Toonhoogte 499)

Lindi van Beest – april 2017