Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Generatio: een ANBI

Wat is een ANBI?

Stichting Generatio is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer een goed doel bij de Belastingdienst staat geregistreerd als een ANBI, brengt dit een aantal fiscale voordelen met zich mee:

  • een ANBI hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenisssen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

In de praktijk betekent dit dat een donatie aan Generatio volledig ten goede komt aan ons werk én dat jouw gift fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie over dit thema vind je op www.belastingdienst.nl

Publicatieplicht

Tijdens de parlementaire behandeling van de Geefwet is uitgebreid aandacht besteed aan de verantwoording en transparantie van ANBI’s. Dit heeft geleid tot het aannemen van een motie waarin vanuit het publieksbelang meer (gratis) transparantie wordt geëist van anbi’s. Om vanaf 2014 aangemerkt te worden of om de ANBI status te behouden moet een ANBI haar gegevens via internet openbaar maken. Stichting Generatio voldoet aan deze plicht. Onderstaand tref je dan ook de gegevens aan die wij moeten publiceren: