Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Prijzen

Prijzen*

Trainingen en curussen

Spreekbeurten en voorlichtingen

 

Family Builders: €1040,- (5 avonden)

€ 260,- per avond

 

Geloofsopvoeding van tieners: €625,- (3 avonden)

Reiskosten: € 0,36 per km

 

Pré-marriage cursus: €1040,- (5 avonden)

 

 

 

 

 

Reiskosten: € 0,36 per km

 

 

*Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief reiskostenvergoeding en ongeacht het aantal deelnemers.

Betalingsvoorwaarden Stichting Generatio

  • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
  • Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of euro, tenzij anders overeengekomen
  • U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL95 INGB 0006 0356 87 (BIC INGBNL2A) ten name van Stichting Generatio te Ede. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk. 
  • Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen. 
  • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.