Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Grenzen en kinderen

De manier waarop wij grenzen en de opvoeding benaderen, zal een enorme invloed hebben op het karakter van onze kinderen. God heeft ons naar Zijn beeld geschapen als relationele wezens die elkaar en Hem liefhebben. Het gezin is een door God gegeven sociale eenheid om liefhebbende beelddragers te kunnen vermenigvuldigen. Ook de kerk wordt regelmatig het gezin van God genoemd. God is familie-gericht. Hij vindt het belangrijk dat een gezin goed draait.

God is een ouder, een hele goede, en wil ons helpen opgroeien. Hij leert ons de verantwoordelijkheid voor ons leven te aanvaarden. Zo moeten ook wij onze kinderen leren, wat hun verantwoordelijkheid is, naast hen te helpen goede relaties te vormen en hechte genegenheid te ontwikkelen. Ze moeten leren nee zeggen en leren om nee te accepteren. Doe je dat niet dan krijg je overjarige peuters met het gedrag van een klein kind.

Disciplineren

Het ontwikkelen van grenzen bij kinderen noemt de Bijbel disciplineren. Dit heeft zowel een positieve als een negatieve kant. Positieve disciplinering is preventief, is instructie of onderwijs. Negatieve disciplinering is een vorm van correctie of het ondergaan van de consequenties. Een goede kinderopvoeding bevat beide elementen. Zowel het ‘snoepje’ als de ‘zweep’ zijn belangrijk. God gebruikt de praktijk van proberen en vergissen om ons te helpen opgroeien. Oefening baart kunst, niet waar. Dat is van toepassing op het geloofsleven, maar geldt ook zeker voor het leren omgaan met grenzen (Hebr. 5:12-14). Discipline is een externe grens, ontworpen om in onze kinderen interne grenzen te ontwikkelen. Discipline is geen straf, want het loon van de zonde is de dood (Rom.6:23). Maar discipline is de oogst van wat je zaait, met het oog op de toekomst. “God tuchtigt tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid” (Hebr. 12:10). Weten dat je de relatie niet kunt verspelen maakt je vrij om te oefenen. Niets is zo destructief als de vrees je geliefde (ouder) te verliezen. Stel het kind voor de keus in vrijheid, maar trek als ouder niet je liefde in. Wees genadig als God en hou onvoorwaardelijk van je kind. Het is belangrijk naar je kind te communiceren dat het een eigen mening mag hebben, zonder dat hij jouw liefde verliest. 

Kinderen hebben grenzen nodig

Een pasgeboren baby is totaal hulpeloos. De eerste maanden zijn ontworpen om een relatie op te bouwen tussen ouder en kind, zodat het kind zich aan de ouders gaat hechten en zich veilig weet in deze wereld. Later moet een kind zichzelf gaan beschermen. Vaardigheden zoals nee zeggen, de waarheid spreken en lichamelijke afstand bewaren, horen binnen de gezinsstructuur te worden ontwikkeld om het kind de gelegenheid te geven de verantwoordelijkheid voor zelfbescherming op zich te nemen. Het haalt je kind uit een positie van hulpeloosheid of ‘moeten toegeven’. Kinderen moeten leren weerstand bieden tegen dingen die niet goed voor hen zijn. Geef je kind de ruimte om het niet met je eens te zijn. Anders leren kinderen geen nee zeggen tegen dingen die ze eigenlijk niet willen. Uiterlijk heb je misschien een meegaande zoon of dochter, maar dat keert zich tegen je in hun pubertijd.

Eigen verantwoordelijkheid

Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je behoeftes. Het is Gods bedoeling dat we ons er zelf bewust van zijn als we honger hebben, eenzaam zijn, ons in moeilijkheden bevinden, ons overweldigd voelen of aan rust toe zijn – om vervolgens het initiatief te nemen en te zorgen dat we ontvangen wat we nodig hebben. Zonder een solide aanwezigheid van grenzen wordt het moeilijk onze behoeftes tussen die van anderen uit te filtreren. Er is teveel storing binnen de relatie. Als kinderen kan worden bijgebracht dat ze hun eigen behoeftes als verschillend mogen voelen ten opzichte van die van anderen, dan hebben ze een geweldige voorsprong. Je kunt je kind hierbij helpen door zijn noden verbaal onder woorden te brengen, ook als ze niet overeenkomen met de normen van het gezin. Neem de gevoelens van je kind serieus, ook als ze ingaan tegen jouw eigen wensen. Je moet je noden kunnen identificeren of benoemen en er dan zelf zorg voor dragen. Tegen de tijd dat ze het huis uit gaan, behoren je kinderen een diep gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun leven te hebben geïnternaliseerd. Kijk eens naar Mat. 25:14-30. Het is de gelijkenis van de talenten. God wil dat wij verantwoordelijk omgaan met wat we gekregen hebben. Uiteindelijk moeten we allemaal verantwoording afleggen voor onze eigen daden. Geef je kind dan ook de gelegenheid om te leren van zijn eigen fouten. Ontneem het de gelegenheid om te leren niet. Wanneer je wel telkens de kastanjes uit het vuur van zoon of dochterlief haalt, maak je jezelf onmisbaar; jij brandt op en je kind blijft onverantwoordelijk.

Een kind heeft enige mate van zeggenschap en keuze nodig. Godvrezend ouderschap tracht kinderen te helpen nadenken, beslissingen maken en met zeggenschap te oefenen in alle aspecten van hun leven. Bescherm ze niet te veel voor pijn, maar laat ze ervaren wat de gevolgen zijn van hun eigen besluit. Anders blijven ze mokken over de gevolgen van de beslissingen van een ander.

Uitstel van beloning

Uitstel van beloning is een bekwaamheid om tegen onze impulsen, wensen en verlangens nee te zeggen, opdat we aan het einde van de weg er iets bij zullen winnen. Het helpt je op een doel te richten (Hebreeën 12:1-13). Leer je kind al vanaf jonge leeftijd omgaan met uitgestelde beloning, des te soepeler verlopen de jaren erna. Al vanaf het tweede levensjaar kun je een kind duidelijk maken dat er een bepaalde volgorde in het leven zit. Het dessert komt ná de worteltjes! Het aanleren van grenzen en verantwoordelijkheid op latere leeftijd kost veel meer moeite. Dus, doe het NU.

Respect voor grenzen van anderen

Een kind moet de grenzen van anderen respecteren. Tuchtiging of disciplinering brengt respect met zich mee. Misschien niet direct, maar wel op de lange termijn. Jonge kinderen moeten leren dat anderen soms andere dingen willen dan zij en dat de wereld niet om henzelf draait. Leer ze dat vroeg met veel liefde, want als liefhebbende mensen dat niet doen, zullen uw kinderen leren dat er grenzen zijn van mensen die minder om hen geven. Want ook op school zal uw kind een nee te horen krijgen van leraren en klasgenootjes. Later zal uw kind moeten kunnen omgaan met het nee van zijn baas, zijn levenspartner en de overheid. Zo niet, dan zal hij worden ontslagen, zijn relatie verspelen of in de gevangenis belanden. Sommigen leren al vroeg grenzen van anderen accepteren. Maar anderen werken het hele rijtje af, voordat ze inzien dat we ons simpelweg moeten houden aan de grenzen van het leven. Het acht slaan op door anderen gestelde grenzen helpt uw kind lief te hebben. Leer uw kind zich in te leven in de gevoelens van anderen door duidelijk te maken wat zijn of haar gedrag bij u teweegbrengt.