Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Depressie bij jongeren

Volgende week maandag gaat heel 4-Havo een paar dagen op zeilkamp. Iedereen uit de klas van Angelique is uitgelaten en heeft het over niks anders. Bij Angelique is het anders. Hoewel ze vakanties leuk vindt, interesseert het haar nu niet. De laatste tijd heeft ze nergens zin meer in. Het liefst ligt ze lang op haar bed. Ze heeft geen energie om ’s avonds nog wat af te spreken. Daarom is ze vaak thuis, maar ze vindt er geen rust. Elke dag heeft ze ruzie met haar twee jaar jongere broertje. Haar ouders zeggen dat dit negatieve gedrag aan de puberteit ligt.

Is het oordeel van de ouders terecht of is er meer aan de hand? Dwars, verdrietig of emotioneel gedrag wordt snel aan de puberteit toegeschreven. De puberteit is een onstuimige periode van snel wisselende stemmingen met pieken en dalen. Tussen de 12 en 18 jaar verandert er veel voor jongeren. Niet alleen worden ze lichamelijk volwassen, maar emotioneel groeien ze ook. In de puberteit leren ze, vaak met vallen en opstaan, om op eigen benen te staan. Deze veranderingen kunnen onzekerheid oproepen en maken jongeren meer prikkelbaar. Hoewel deze veranderingen lastig zijn, kunnen de meeste jongeren tussen de sombere buien door goed functioneren en blijft er nog veel over waar ze van kunnen genieten. Toch zijn voor een groep jongeren deze angstige en sombere gevoelens zo overweldigend, dat ze er geen kant mee op kunnen. Deze jongeren ervaren een aanhoudend gevoel van verdriet en hopeloosheid, waarbij de belangstelling voor dagelijkse dingen sterk verminderd. Een toekomstperspectief is er veelal niet en sommige jongeren hebben zelfs zelfmoord gedachten. Wanneer deze sombere gevoelens langer dan 2 weken aanwezig zijn, kan er sprake zijn van een depressie.

Symptomen van depressiviteit

Een depressie heeft invloed op verschillende gebieden van het functioneren van iemand. Het eerste gebied zijn de gevoelens. Depressieve mensen voelen zich somber en weten niet meer hoe gelukkig-zijn voelt. Een tweede gebied is het denken. Sombere, negatieve gedachten over zichzelf, anderen en de toekomst zijn uitingsvormen van depressie. Hierdoor kan iemand een hekel aan zichzelf, of anderen krijgen, gaat men denken over de dood, of kan iemand denken dat hij te schuldig is om een kind van God te zijn. Het derde gebied is de motivatie. Depressieve mensen hebben vaak geen belangstelling meer voor dagelijkse activiteiten en hebben moeite met het omgaan met anderen. Vaak trekken ze zich terug. Het lichamelijke is het vierde gebied. Depressie kan geuit worden in het verminderen van de eetlust, slapeloosheid, vermoeidheid e.d. In de puberteit zie je deze symptomen ook wel eens los van een depressie. Het onderscheid of het bij de puberteit hoort of een depressie is, hangt af van de ernst en de duur van de symptomen. Een depressie kan van tijdelijke aard zijn en na enkele weken verdwijnen, maar de symptomen kunnen ook langer duren en een chronisch karakter krijgen. Ongeveer  5% van alle jeugdigen heeft last van ernstige depressies en een kwart van alle jeugdigen kampt met lichtere vormen. Daar kan aan toegevoegd worden dat depressies bijna twee keer vaker bij meisjes voorkomen.

Oorzaken van depressie

Depressies komen niet zomaar plotseling opzetten. Meestal zijn er oorzaken aan te wijzen. Bijvoorbeeld een traumatische ervaring zoals het verliezen van een broertje. Het kan het leven ontwrichten en soms kan men op eigen kracht hier niet mee omgaan. Verdriet overheerst, waardoor er na een tijd een depressie kan ontstaan. Zo zijn er uiteenlopende traumatische ervaringen. Een jongere kan depressief worden wanneer mensen in zijn omgeving (ouders, vrienden) niet in staat zijn om hem te steunen op momenten wanneer hij hier behoefte aan heeft. Hij voelt zich in de steek gelaten. Of de oorzaak ligt aan de omgeving waar de jongere voortdurend te horen krijgt dat hij niks goed kan doen en altijd de schuld krijgt als er iets fout gaat. Deze boodschap kan hij thuis, maar ook bijvoorbeeld tijdens het gepest worden op school te horen krijgen. Bij wat oudere adolescenten is de puberteit een periode waarin veel vragen opkomen als: wie ben ik, wat is de zin van het leven, bestaat er een God? Alles wat daarvoor vanzelfsprekend was, wordt op losse schroeven gezet. Veel van hen kunnen ondanks de twijfels genieten van het leven. Maar bij anderen roepen deze twijfels zoveel negatieve gevoelens en gedachten op, dat ze een depressie ontwikkelen.

Hulp bieden

Depressies zullen niet van de één op de andere dag verdwijnen. Wanneer een adolescent vast lijkt te lopen is het van belang dat er mensen zijn die dit herkennen. De ouders van Angelique uit het voorbeeld denken dat haar gedrag vanzelf overgaat en dat het bij de puberteit hoort. Maar wanneer de mentor van school bezorgd belt met de mededeling dat hun dochter zich de laatste tijd steeds meer terugtrekt, veranderen hun gedachten. Dit signaal krijgen ze ook van een tienerleider uit hun kerk. Samen met de tienerleider bespreken ze wat er aan de hand kan zijn en wat er aan gedaan kan worden. De ouders beginnen te begr