Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Steun een specifiek project

Steun een specifiek project

Generatio ontvangt geen subsidie voor haar werk. Om het werk voort te blijven zetten, zijn we afhankelijk van jouw steun! Wil jij Generatio helpen? Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van een gift. Onderstaand onze huidige projecten:

Materialen ten behoeve van spreekbeurten, trainingen en voorlichtingen
Onlangs heeft Stichting Generatio een tiental vrijwilligers mogen trainen die spreekbeurten & voorlichtingen en trainingen & cursussen zullen gaan geven in het land. Om hen ook werkelijk aan de slag te kunnen laten gaan, zijn verschillende materialen nodig waaronder laptops en beamers. Help jij mee?

Family Builders
Family Builders is één van de grootste projecten van Stichting Generatio. Het helpt ouders bij de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. Kerken en groepen waar Family Builders gegeven wordt, betalen een vergoeding. Deze vergoeding dekt slechts een gedeelte van de kosten. Buiten de trainingen om maken we bijvoorbeeld kosten voor het trainen van de vrijwilligers en de afschrijving van onze materialen.

No Apologies
No Apologies is een karaktervormend weerbaarheidsprogramma voor jongeren. Het is een interactief programma wat betekent dat er veel gedaan wordt met werkvormen, sport en spel. Hiervoor moeten regelmatig nieuwe materialen worden aangeschaft. Ook het trainen van de vrijwilligers kost geld, net als de uitvoeringen zelf. Net als bij Family Builders, dekt de prijs van No Apologies niet alle kosten. We kiezen hiervoor om het programma voor iedereen betaalbaar te houden. Het gat dat ontstaat tussen de kosten en opbrengsten, wordt gevuld met giften. No Apolgies heeft een eigen website: www.noapologies.eu

5 voor 12 actie
In ons land verlaten 400 tieners per maand de kerk. Ze keren het geloof de rug toe omdat ze teleurgesteld zijn in ‘de kerk’. Of simpelweg omdat er geen sprake was van geloofsoverdracht. Er was geen oudere generatie die hen leerde ‘geloven’. De kaalslag onder jonge mensen in de Nederlandse kerken moet stoppen! Lees hier hoe jij daar bij kunt helpen.

Een gift overmaken

Een gift overmaken kan via NL95 INGB 0006 0356 87 t.n.v. Stichting Generatio te Dordrecht o.v.v. de projectnaam (dus 'Training en Toerusting', 'Family Builders' of '5 voor 12 actie'). No Apologies heeft een eigen rekeningummer: NL58 INGB 0006103283 t.n.v. No Apologies te Dordrecht.