Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Seks en zo

We worden er zo’n beetje elke dag mee overspoeld en dus hebben we het er thuis ook regelmatig over: seks. In ons gezin niet zo’n topic. Wel bijzonder natuurlijk, maar niet iets om te verzwijgen of raar over te doen. Aan tafel komen dit soort onderwerpen regelmatig langs. De meiden komen ook regelmatig met hun vragen, opmerkingen of dingen die ze hebben gehoord of meegemaakt bij vriendinnen. En natuurlijk maak ik zelf als vader ook wel het een en ander mee in de hulpverlening of hoor ik verhalen tijdens spreekbeurten in het land die ik dan met ze deel. We schrikken dus niet van bepaalde woorden of uitspraken maar proberen ze wel altijd in het juiste kader te plaatsen.

Een van de punten die we zelf als ouders altijd hebben aangegeven, is dat het geen verschil maakt of je christen bent of niet: seksualiteit is een sterke kracht die je niet moet onderschatten en die je alleen in toom kunt houden als je Gods richtlijnen hanteert en vasthoudt. De voorbeelden van christenen waarin het fout gaat, zijn legio. Welke boodschap geef je dan mee aan je kinderen? Een eerlijke boodschap! Het opgeheven vingertje heeft geen enkele zin, je kunt beter uitleggen hoe de dingen in elkaar zitten. Seks is positief, door God bedacht voor binnen de veiligheid van het huwelijk, en dus ook een sterke kracht. Daar moet je mee leren omgaan.

Onze meiden zien allerlei uitwassen in hun omgeving die haaks staan op de normen en gedachten van God over seksualiteit en de vraag is dan of ze voldoende onderscheid hebben geleerd om zelf staande te blijven.

Lastiger wordt het voor ze als ook hun medechristenen andere normen en waarden hanteren. In je eigen gemeente kom je dat al tegen. Maar zeker als ze verder van huis gaan kijken, worden ze daar meer mee geconfronteerd. Op eigen benen staan, betekent dan ook een eigen keuze maken hoe je met seksualiteit wilt omgaan en of en hoe je daar met anderen (je ouders) over praat.

Christa had laatst zo’n situatie waar ze thuis graag over wilde praten. Ze had een pittige confrontatie gehad waarin ze sterk had moeten blijven staan voor haar christelijke principes. Dat was gelukt, maar het was niet gemakkelijk geweest. Logisch dus dat ze even stoom wilde afblazen, maar ook wilde checken of haar mening ook die van ons was. Of beter gezegd, of ze de juiste bijbelse uitgangspunten hanteerde. Andere christelijke jongeren waren de mening toegedaan dat je wel voor het huwelijk met elkaar naar bed kon en dat je daar niet zo moeilijk (lees wettisch) over moest doen. Niet simpel om dan je eigen mening overeind te houden en te kunnen onderbouwen. Je hebt dan als ouders toch de neiging om al je lessen maar weer eens uit de kast te halen en te vertellen hoe het allemaal ook alweer zat. Maar op een preek zitten ze dan echt niet te wachten. Wel op een luisterend oor en eventueel een spiegel die je hen voorhoudt!

Christa’s reactie…
Deze column van mijn vader deed me denken aan iets dat een paar jaar geleden gebeurde. Ik volgde een cursus Kinder- en Tienerpastoraat en daar ging het een keer over seksuele opvoeding. Iemand in de zaal gaf aan dat het onzin was om kinderen die op de basisschool zitten al seksuele voorlichting te geven. Waarop ik aangaf dat mijn ouders hiermee begonnen  terwijl ik nog peuter was, natuurlijk was dit wel op kinderniveau. Ik denk dat ik mag zeggen dat mijn kijk op seksualiteit mede daardoor een stuk gezonder is dan tegenwoordig vaak het geval blijkt te zijn. Het feit dat mijn ouders er op deze manier mee omgegaan zijn, heeft ervoor gezorgd dat seksualiteit een normaal onderwerp is om te bespreken binnen het gezin. En hierdoor werd de kijk op seksualiteit van mij en mijn zusjes niet alleen gevormd door de wereld, zoals tegenwoordig zo vaak het geval is, maar werd dit beeld gevormd vanuit Gods principes.

Nu ik studeer kom ik er steeds meer achter dat de kijk op seks niet alleen in de wereld vervormd is, maar dat dit soms net zo goed het geval is binnen de christelijke wereld. Hoewel ik gelukkig genoeg vrienden en vriendinnen heb die wel de waarde van seksualiteit inzien, spreek ik steeds meer mensen die dat onzin vinden. In plaats van het mooiste cadeau dat God gegeven heeft, iets dat Gods heerlijkheid weerspiegelt, deed iemand (een christen!) het laatst af als iets dat bijna dierlijk is. En je kunt het toch niet volhouden om het tot het huwelijk te bewaren, dus waarom moeilijk doen? Toen schrok ik best wel, een gesprek loopt dan toch anders. Alle respect voor de mening van elkaar, maar toch… Daarna was het heel fijn om even contact met thuis te hebben. Een preek is dan niet nodig, maar het is wel heel fijn als je ouders dan weer even duidelijk de principes kunnen uitleggen. Satan is zo hard bezig om ook binnen de gemeente van God verwarring hierover te stichten, en seks als iets goedkoops over te laten komen. En wat doen wij er tegen?

Ik heb het voorrecht om veel met tieners te mogen werken, en ook laatst kreeg ik weer te horen dat ze seks niet zo’n probleem vinden. Tegelijkertijd zien ze heel goed wat het allemaal kapot maakt in de levens van hun vrienden. Maar, als er maar liefde bij komt kijken en je niet gedwongen wordt, is het goed. Dat is het beeld dat tegenwoordig heerst, ook onder vele christenen! Dat is het beeld waar onze tieners door beïnvloed worden. De media en maatschappij is er immers vol van. Laten wij alsjeblieft een tegenstem laten horen! Laten wij kinderen en tieners wijzen op dit mooie cadeau van God, om hen te laten zien hoe prachtig God het bedacht en bedoeld heeft. Want dat het een prachtig cadeau van Hem is, staat vast!

PS: ik realiseer me dat dit stuk zwart/wit overkomt, en misschien veroordelend aan kan voelen voor sommigen. Dat is zeker niet de bedoeling, ik hoop dat dit je wel aan het denken zet als het gaat om seksualiteit en Gods principes.