Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Normen & waarden

Normen en waarden: iedere ouder brengt ze hun kinderen in meer of mindere mate bij. Wat zijn nu eigenlijk de waarden achter je normen?

Testje

Welke waarden vind jij in de volgende Bijbeltekst? 
Het zijn er twaalf, onderaan deze pagina tref je de antwoorden aan.

“De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waar­heid.” 1 Corinthiërs 13:4-6 

Tips & weetjes

  • Ga eens voor jezelf na welke regels in jullie huis gelden en welke waarden achter deze normen liggen
  • Enkele voorbeelden van waarden: respect, rechtvaardigheid, eenvoud, vrijheid, veiligheid
  • Waarden kun je niet ‘vastpakken’, je kunt waarden alleen naleven door de normen (er regels aan toe te voegen)
  • Christelijke waarden komen uit de Bijbel. In de Bijbel is de liefde de belangrijkste waarde
  • Wacht nog even met de normen, deze behandelen we in bouwsteen twee

Filmpje

http://www.youtube.com/watch?v=cE7R7Krvrvg&feature=player_detailpage

Antwoorden van het bovenstaande testje
Liefde, lankmoedigheid, goedertierenheid, niet afgunstig zijn, niet pralen/trots zijn, niet opgeblazen/hoogmoedig zijn, niemand kwetsen, jezelf niet zoeken/op de ander gericht zijn, niet verbitterd zijn/raken, het kwade niet zoeken, niet blij zijn met het kwade, blij zijn met de waarheid.