Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Wie wind zaait, zal storm oogsten

Inmiddels is het overal wel zo’n beetje bekend: echtscheiding is slecht voor kinderen, slecht voor de psychische gezondheid van de ex-gehuwden en ook economisch gezien is het een slechte keuze. Dat laatste is een argument waar ook onze overheid naar zou moeten luisteren. Maar niets is minder waar.

De overheid blijkt er geen enkel probleem in te zien om echtscheiding aan te moedigen. Dat blijkt uit een onlangs gehouden debat in de Tweede Kamer.

Uitnodiging tot overspel
De SGP-fractie had vragen gesteld naar aanleiding van de reclamespotjes van Second Love. U weet wel, die van: “Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook.” Een rechtstreekse, niet voor tweeërlei uitleg vatbare uitnodiging tot overspel. De stap naar en het verband met echtscheiding zal wel duidelijk zijn. Maar staatssecretaris Van Rijn was er snel klaar mee: relaties zijn privé in zijn ogen en daar heeft een overheid niets mee te maken. Adverteer dus vrolijk voort om relaties kapot te maken en daarmee geld te verdienen. Wat het de maatschappij uiteindelijk kost, daar heeft niemand het over. Geld verdienen op de korte termijn is belangrijker.

Wat doet dit met onze kinderen?
Dan zijn er nog de mensen die redeneren: als je huwelijksrelatie goed is, dan ben je niet vatbaar voor dit soort reclames, dus waar maak je je druk om?! Los van het feit dat ik me mateloos stoor aan die vervelende reclame, vind ik ook dat we ons onvoldoende realiseren wat een dergelijke oproep bij onze kinderen bewerkstelligt. Zij horen die reclame ook, kennen ongetwijfeld mensen die uit elkaar zijn gegaan en krijgen langzamerhand het idee dat wat in een dergelijke reclame wordt gecommuniceerd, normaal is. Dan kun je heel hard roepen dat het niet normaal is, maar dat wat zij zelf zien bepaalt uiteindelijk (mede) wat zij straks als norm hanteren.

Kortzichtig
De reactie van zo’n staatssecretaris getuigt dus van een enorme kortzichtigheid. Hij gaat volledig voorbij aan wat de gevolgen in de toekomst zullen zijn. Nog meer ontspoorde relaties, nog meer echtscheidingen en als gevolg daarvan nog meer psychische en financiële hulpverlening die we nu al niet meer kunnen betalen met elkaar. Ook in economisch opzicht dus een hele domme stellingname. Al was het alleen maar vanwege het feit dat gehuwde mensen gelukkiger én gezonder blijken te zijn.

Wat je zaait zul je oogsten
Ook geestelijk gesproken valt er nog heel wat af te dingen op het standpunt van de staatssecretaris. “Uiteraard!”, zou ik willen zeggen. God is in Zijn woord op meerdere plaatsen heel helder over het directe verband tussen wat ouders zaaien en wat de generaties na hen zullen oogsten. Dat geldt zowel in positieve als in negatieve zin. God stelt ons voor een keuze, bijvoorbeeld in Deut. 30:19. Die keuze heeft gevolgen voor de generaties daarna. In Psalm 78 worden ouders opgeroepen de normen en waarden van God door te geven aan de volgende generaties “opdat zij hun vertrouwen op God zouden stellen”. En Paulus geeft aan dat “wie op de akker van zijn vlees zaait, uit zijn vlees verderf zal oogsten” (Gal.6:8).

Met andere woorden: kortzichtige beslissingen op de korte termijn kunnen dramatische resultaten hebben op de langere termijn. En is dat niet wat we zien gebeuren? Steeds meer gezinsdrama’s waarin kinderen de dupe worden van ouders die elkaar het leven zuur willen maken. Ouders die toch ook ooit samen gelukkig waren totdat één van hen misschien die waardeloze reclame hoorde…