Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Thuis is een veilige plek waar we ons houden aan de gezinsregels

  • Zingen: Hou je aan de regels
  • Lezen: Hebr. 12:11 - En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid (HSV).
  • Lezen: Jozua 24:15b - Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! (HSV).
  • Artikel: Grenzen en kinderen
  • Knutselen: zet met de kinderen gezinsregels op papier. Laat de kinderen er grappige tekeningen of plaatjes bij plakken. Een voorbeeld daarvan vind je hier.
  • Family Night: Mozes krijgt de wet – uitwerking voor kleuters, uitwerking voor peuters
  • In gesprek met je kind: kies een rustig moment waarop het hele gezin bij elkaar is. Leg de kinderen uit waarom je regels wilt invoeren. Laat hen reageren en suggesties doen. Stel met elkaar de regels vast en bespreek deze ook met elkaar. Wat wordt er precies verstaan onder een regel en wat niet? De kinderen (én jij) weten dan wat er van hen wordt verwacht. Dat geeft rust.