Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

AROMA

AROMA: hoe ruiken jullie?

Ik herinner me de gesprekken die wij hadden tijdens de zwangerschap van onze oudste nog goed. We stonden aan het begin van een nieuwe fase in ons leven en daarbij hoorden gesprekken over onderwerpen die we nog niet eerder besproken hadden. Als ik nu terugkijk op die periode, realiseer ik me dat we eigenlijk bezig waren met nadenken over onze gezinsgeur, ons AROMA (Affectie, Respect, Orde, Meelevende vrolijkheid, Aanmoediging). Zo besloten we of onze kinderen ‘je’ of ‘u’ tegen ons zouden gaan zeggen (Respect). We dachten na over de regels en grenzen die we belangrijk vinden en waarom (Orde). Maar we spraken ook over zaken als ‘zelfbeeld en eigenwaarde’ (Aanmoediging) en ‘hoe laten we onze kinderen zien én voelen dat we van hen houden’ (Affectie).

Ik denk dat het bij veel ouders net zo werkt als bij ons: we zijn bezig met het ontwikkelen van onze gezinsgeur, zonder dat we ons daar bewust van zijn. Daarom geniet ik ook zo van het project Family Builders, het organiseren van de JongeGezinnenDag en het meewerken aan de ontwikkeling van de bouwstenen. Hierdoor wordt een onbewust proces omgebogen tot een bewust proces waarin we – samen met God – nog efficiënter kunnen bouwen aan ons gezin.

De kennis die ik opdeed tijdens het mee ontwikkelen van deze bouwsteen, wil ik geen enkele ouder onthouden. Daarom hierbij een korte uitwerking/introductie van de vijf onderdelen die gezamenlijk jullie AROMA (gezinsgeur) vormen:

  • Affectie
  • Respect
  • Orde
  • Meelevende vrolijkheid
  • Aanmoediging


Affectie
Affectie staat voor de uitingen van liefde in het gezin. Voor een gezonde ontwikkeling
van kinderen is het noodzakelijk dat ouders hun liefde uiten. Aanraking is een middel om liefde te uiten. Diverse onderzoeken hebben het belang hiervan aangetoond. Baby’s die niet aangeraakt worden door hun ouders, sterven zelfs! Maar ook op latere leeftijd kan een ‘betekenisvolle aanraking’ een middel zijn om liefde te uiten. Een knuffel, zoen, streling, stoere stomp, of even op schoot zitten, het zijn belangrijke elementen van een goede opvoeding. Affectie wordt ook zichtbaar door woorden: complimenten, lieve woorden, waardering uitspreken. Neem nooit aan dat kinderen wel weten dat je van ze houdt, ze hebben het nodig dit ook te horen. Als ouders voed je jouw kinderen natuurlijk niet alleen op door affectie aan hén te tonen. De manier waarop je als man en vrouw aan elkaar je genegenheid toont, is eveneens een belangrijk voorbeeld voor je kinderen!

Respect
Billy Graham: “Een kind dat geen respect hoeft te tonen voor zijn ouders, zal geen
respect hebben voor wie dan ook.” Je kent allemaal wel voorbeelden waarin dit respect
van huis uit niet is meegegeven aan kinderen. Respect legt de basis voor een sterk
erfgoed. Geestelijk: het kind ontdekt zijn/haar waarde, Emotioneel: het geeft het kind
veiligheid, Sociaal: het legt een fundament om anderen rechtvaardig en respectvol te
behandelen. Respect kun je leren. Allereerst door zelf respectvol met je kinderen om te gaan. Laat hen ervaren dat ze waardevol zijn, dat hun mening ertoe doet, dat hun kwaliteiten gezien worden. Respect leer je ook door de manier waarop je als ouders over anderen praat: over opa en oma, over de leerkracht, over de politie. Verwacht van jouw kinderen geen respect voor de leerkracht, als je thuis hun gezag ondermijnt door jouw opmerkingen!

Orde
Kinderen hebben behoefte aan een veilige en vredige omgeving. In zo’n gezin zijn
duidelijke regels. Die regels geven een kader aan, waarbinnen de gezinsleden zich veilig
kunnen voelen en waarmee de kinderen voorbereid worden op het samenleven met
andere mensen. In een gezin is ook orde nodig in de rolverdeling. Het moet duidelijk zijn
dat de ouders de gezagsdragers zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld doordat ze hun kinderen
consequent opvoeden en zich verantwoordelijk voelen voor hun gezin. Orde blijkt ook uit
de rechten van de gezinsleden. Ieder gezinslid heeft bijvoorbeeld het recht om gehoord
te worden.

Meelevende vrolijkheid
Het gezin is een plek waar oprecht plezier gemaakt kan worden. Bij meelevende vrolijkheid gaat het erom het alledaagse leven met plezier te leven. De maaltijden, klusjes in en om het huis: het zijn momenten waarop vooral de manier waarop je samen bezig bent bepaalt hoe leuk het is. Meelevende vrolijkheid is de keuze om, dwars door de schaduwkanten van het leven heen, ook het licht van plezier een plaats te geven in het gezin.

Aanmoediging
Ouders zijn de belangrijkste ‘fans’ van hun kinderen. De woorden die wij als ouders
spreken hebben een enorme impact op onze kinderen. Om onze kinderen aan te
moedigen of te bevestigen moeten we misschien eerst anders naar ze leren kijken. Het
kan namelijk zo zijn dat ons perfectionisme, of het gedrag van onze kinderen, ons
voortdurend ertoe verleidt onze kinderen afkeurend toe te spreken. Als dat lang genoeg
duurt, kunnen we blind worden voor wat goed gaat. Door aanmoediging bevestig je de kwaliteiten van je kind, help je hen door te zetten en laat je hen weten hoe waardevol ze voor je zijn. Kinderen die aangemoedigd worden, ontwikkelen een sterke identiteit. Kinderen die te weinig bevestiging krijgen, zullen hier altijd naar op zoek blijven.

Dit artikel is een bijdrage van Diana Langerak. Diana is getrouwd met Simon. Samen hebben zij twee kinderen (3 en 1) en zijn in verwachting van een tweeling. Daarnaast is Diana bij Stichting Generatio in dienst als communicatiemedewerker en fondsenwerver. Vanuit die functie levert ze een bijdrage aan het ontwikkelen van de gezinsmap van Family Builders – en de hierbij behorende bouwstenen – en de jaarlijks terugkerende JongeGezinnenDag van Stichting Generatio en BUtogether. Via haar blog geeft ze andere ouders graag een ‘kijkje in de keuken’ van haar gezin.

Bron: reader cursus Family Builders. Klik hier voor meer informatie over deze cursus die al door enkele honderden ouders met veel enthousiasme werd gevolgd!