Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Van de penningmeester

Stichting Generatio bouwt aan gezinnen. We zetten ons in voor de huidige én komende generaties opdat zij Gods principes aangaande het huwelijk, gezin en de (geloofs)opvoeding leren kennen. We verbinden de verschillende generaties met elkaar zodat ze van elkaar kunnen leren. Dat is een prachtige opdracht! En iets waar ook behoefte aan is. Dat blijkt wel uit de vele (aan)vragen voor spreekbeurten, trainingen en evenementen die onze kant opkomen vanuit binnen- én buitenland. Niet in de laatste plaats houden we ons actief bezig met het coachen en ondersteunen van kerken en kerkleiders om hen te helpen de volgende generatie voor Jezus te winnen. 400 tieners die per maand in Nederland de kerk verlaten, daar moeten we wat aan doen!

De volgende stap
In de startperiode van Generatio hebben we ingezet op kwaliteitsontwikkeling. Dankzij enkele grote, eenmalige giften van verschillende vermogensfondsen hebben we communicatiemiddelen kunnen ontwikkelen, ons aanbod vast kunnen stellen en een groep vrijwilligers kunnen trainen. Om de volgende stap te kunnen zetten hebben we een vaste achterban nodig die ons steunt. Financieel en in gebed.

Uw hulp is nodig!
Per november 2012 hebben we intrek genomen in een kantoorpand waar we sinds juli 2013 huur voor betalen. Daarnaast hebben we te maken met kosten op het gebied van personeel, de ontwikkeling van nieuwe programma’s, het produceren en verzenden van onze nieuwsbrieven, onderhoud en hosting van onze website en verdere uitbreiding van ons aanbod. Momenteel overstijgen de kosten de inkomsten. Om ons werk te kunnen blijven verrichten hebben we uw hulp daarom hard nodig!

We vertrouwen erop dat God zal voorzien in wat nodig is. Tegelijkertijd geloven we dat we u – als betrokkene – ook de nood binnen ons werk mogen laten zien. Mag ik u daarom via deze weg vragen om het werk van Generatio financieel te ondersteunen? U kunt een gift overmaken op NL95 INGB 0006 0356 87 t.n.v. Stichting Generatio. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!