Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Mensen en organisatie

Hier lees je alles over de organisatie en de mensen die als vrijwilliger betrokken zijn.

Op dit moment wordt er aan deze pagina gewerkt.

Oprichters van Generatio

De oprichters van Stichting Generatio zijn Rob en Marijke Hondsmerk.

Vrijwilligers/RobEnMarijke.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: 

"Ik ben Rob Hondsmerk. Samen met mijn vrouw Marijke heb ik vier volwassen dochters en drie kleinkinderen. Een paar jaar geleden richtten Marijke en ik Stichting Generatio op. Naast mijn vrijwilligerswerk voor Generatio, ben ik directeur bij Grain of Wheat, een Zwitserse organisatie voor evangelisatie en hulpverlening aan kinderen in armoede."

Motivatie van Rob:

"Na jarenlang gewerkt te hebben met kinderen met problemen – als directeur van Stichting Chris en directeur Kinder- en Jeugdzorg bij De Hoop – ontstond het verlangen om een stap eerder hulp te verlenen om op die manier problemen te voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat gezonde huwelijken zorgen voor gezonde gezinnen, en gezonde huwelijken en gezinnen voor een gezonde maatschappij".

Rob spreekt over: 

"Generaties, (Geloofs)opvoeding en Gezin in Bijbels perspectief. Daarnaast spreek ik graag voor en met vaders. Zij hebben een enorme verantwoordelijkheid, zowel praktisch als geestelijk gezien, maar zijn daar niet altijd van doordrongen. Ik help hen Gods principes voor hun leven en gezin te ontdekken. Ook spreek ik over thema’s die voor een groep of gemeente op ‘maat gemaakt’ worden".

 

Bestuur van Generatio

De heer R. (Reinier) Sanders - Voorzitter

Vrijwilligers/ReinierSanders.jpgEven voorstellen:

Reinier is getrouwd met Krista, samen hebben ze 3 kinderen. Reinier heeft Theologie gestudeerd in Ede en heeft na zijn afstuderen 12 jaar lang als landelijk kinderwerker gewerkt binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. In die periode is hij betrokken geweest bij verschillende conferenties voor ouders en kinderwerkers in de breedte van de kerken.

Op dit moment werkt Reinier als Senior Business Owner bij PostNL, waar hij verantwoordelijk is voor een IT platform dat de software van alle sorteermachines beheert. In zijn vrije tijd is hij op sportief vlak actief als leider van een voetbalteam, speelt hij ook zelf graag een potje voetbal en is hij wekelijks te vinden op de tennisbaan. Daarnaast is hij als Jeugdouderling actief in zijn eigen kerkelijke gemeente.

Naast al deze werkzaamheden vindt hij ook nog tijd om af en toe de handen uit de mouwen te steken en mag hij graag klussen.

Motivatie van Reinier:

"In alles wat ik doe is het mijn drive om anderen te laten (op)bloeien, hierbij heb ik ervaren dat je in elke omgeving waar je komt anderen ten dienste kunt zijn door te leven in afhankelijkheid van de Ander. Ik ben dankbaar dat God me heeft geroepen om mijn gaven en talenten ten dienste te stellen van Generatio. Het is mijn verlangen dat ik, als voorbijganger, een positieve bijdrage mag leveren in Zijn heilswerk." 


Mevrouw C. (Christa) Baksteen - Secretaris

Christa en haar man Tom stellen zich voor onder het kopje 'Sprekers van Generatio'.

 

De heer F. (Frits) Altorf - Penningmeester

Vrijwilligers/FamilieAltorf.pngEven voorstellen:

"Hallo. Ik ben Frits Altorf. In 1981 getrouwd met Maureen (Altorf) Zeijdel en heb met haar 3 kinderen en door hen 9 kleinkinderen mogen krijgen.

Naast mijn part time werkzaamheden bij KONI als salesmanager, ben ik sinds 1995 oudste bij een kerkgemeenschap in Den Haag, waar ik bijna wekelijks mag voorgaan vanuit Gods Woord.

Door de jarenlange verbondenheid en samenwerking van Maureen met Rob Hondsmerk, ben ik bekend met Stichting Generatio en draag deze een warm hart toe."

Motivatie van Frits:

"Het verbinden van generaties is van groot belang in de huidige wereld waarin we leven. De jeugd heeft meer dan ooit goede rolmodellen nodig om juiste keuzes te kunnen maken. Ouderen hebben de jongeren nodig om de snel veranderende wereld te kunnen bijbenen, begrijpen en bij te sturen. Generatio mag daarin een mooie steen bijdragen."

 

Mevrouw N. (Nienke) Boersma - bestuurslid algemeen

Foto's/20210513_104805 Nienke Boersma.jpgEven voorstellen:

Mijn naam is Nienke Boersma. Ik ben getrouwd met Sjoerd, we hebben 3 heerlijke kinderen, een konijn en een stel kippen. Ik heb daarnaast een eigen praktijk: Uniek Logopedie. Hier behandel ik kinderen met voedingsproblemen en zie daarnaast kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking.

Motivatie van Nienke:

Met onze eigen jonge kinderen in gedachten, neem ik deel aan dit bestuur. Ieder kind is uniek en geschapen door God. En daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Er liggen zoveel uitdagingen en zegeningen op ons pad, die we samen met Hem aan mogen gaan. Generatio helpt en biedt ondersteuning aan zoveel verschillende leeftijden en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Directeur van Generatio

De heer R.J. (Rob) Hondsmerk

Medewerkers van Generatio

Caroline de Koning

Rob Hondsmerk

Sprekers van Generatio

Klaas en Annemiek van der Vlist

 Vrijwilligers/FamVdVlist.png

Even voorstellen:

"Wij zijn Klaas en Annemiek, getrouwd in 1987. Samen kregen we vier kinderen: Maarten, Jeroen, Dianne en Sjoerd Jan. Op dit moment zijn we een gezin waar de kinderen ‘volwassen zijn’. Sinds een aantal jaren woont Maroucha, onze pleegdochter ook bij ons. We zijn een netwerk-pleeggezin. In het dagelijks leven ontwikkelt Klaas nieuwe processen voor het maken van papier. Annemiek werkt in de jeugdhulpverlening".


Motivatie van Klaas en Annemiek:

"Jaren geleden werden we tijdens een vakantie geraakt door een preek over veiligheid in je huis. Na deze preek en het volgen van Familly Builders zijn wij ons meer bewust geworden van de mogelijkheden tot geloofsopvoeding. Door te groeien in het ‘open-zijn’ over ons geloof in de Heere Jezus hebben we een meer open gezinsklimaat gekregen, waar meer ruimte en vanzelfsprekendheid is gekomen om – als Christen-gezin – met elkaar op te trekken. De dingen die wij daarin geleerd hebben verwerken we graag in de cursus Family Builders, die we gezamenlijk geven. We zien ernaar uit om ook de komende jaren samen met ouders op te blijven trekken en hen door de cursus Family Builders heen te leren over het thema ‘geloofsopvoeding’. "


Klaas en Annemiek spreken over:

Klaas en Annemiek zijn uit te nodigen voor de cursus Family Builders in de regio Noord Nederland.

 

Julian Bossenbroek

Vrijwilligers/JulianBossenbroek.png Even voorstellen: 

"Ik ben Julian Bossenbroek. Gelukkig getrouwd met Adriaan. We hebben zes prachtige kinderen van God gekregen: Hadassah, Jedid-Jah, Judah, Efraïm, Silas en Susannah. Ik vind het heerlijk om full-time moeder te zijn, maar werk daarnaast af en toe als invalleerkracht op de basisschool. In onze kerkelijke gemeente geef ik leiding aan de kinderclub. Daarnaast run ik samen met collega’s krINgLOOP Hart voor Noord. Een kringloopwinkel met de functie van een inloophuis waar we mensen in aanraking mogen brengen met het Evangelie en ze Gods liefde mogen laten ervaren. In ons gezin is het geloof erg belangrijk. We willen onze kinderen opvoeden voor God en ze geestelijke ‘bagage’ meegeven, zodat ze het geloof en Gods liefde ook uit kunnen dragen in hun omgeving en later in de maatschappij."

Motivatie van Julian:

"De laatste jaren ben ik erachter gekomen dat het gezin de belangrijkste omgeving is waar het geloof uitgedragen moet worden. Niet de kerk, maar de ouders zelf zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de overdracht van geloofszaken aan hun kinderen. Er is niets zo fijn als met je kinderen God te dienen, over Hem te spreken en samen te bidden en te zingen. Ik vind het prachtig om te zien hoe dit, mede door de gezinsmomenten die we elke zondag hebben, in ons gezin tot bloei is gekomen. Mijn verlangen is dat onze kinderen een vertrouwelijke omgang zullen hebben met God en dat ook uit zullen dragen in de wereld om zich heen. Nu ik steeds meer zie dat dat echt kan, is het mijn missie om ook andere ouders enthousiast te maken om met hun kinderen over God te spreken en ze vertrouwd te maken met geloofszaken. Hoewel we zelf al bezig waren in ons gezin met gezinsmomenten heb ik ook de cursus Family Builders gevolgd. Daar ben ik erg enthousiast over en daarom werk ik graag mee om samen met Generatio ouders warm te maken voor praktische geloofsopvoeding."

Julian spreekt over:

"Ik spreek over de praktische kant van geloofsopvoeding. In eerste instantie vooral over ‘gezinsmomenten’."

 

Tom en Christa Baksteen

Vrijwilligers/familieBaksteen.JPG Even voorstellen:

"Wij willen je graag iets meer vertellen over wie we zijn. Wij zijn Tom en Christa, getrouwd in 2014 en ouders van twee zoons en een dochter. We zien ons gezin als onze eerste en belangrijkste roeping en genieten van het investeren in de opvoeding van onze zoons. Tom is werkzaam als consultant bij een logistieke softwareleverancier. Christa is als orthopedagoog werkzaam in het speciaal onderwijs. Onze passie ligt op het gebied van Bijbels onderwijs, huwelijk en gezin, vandaar dat we vol enthousiasme als vrijwilligers voor Generatio werken."

Motivatie van Tom en Christa:

"Wij zijn erg enthousiast om actief bezig te zijn in Gods gemeente en met de verschillende generaties daarbinnen. Christa is als bestuurslid vanaf het begin bij Generatio betrokken. We hebben gezien hoe mooi het is als generaties binnen de kerk weer meer met elkaar verbonden raken. Tevens hebben we ontdekt dat veel van Gods principes nog niet bekend en geworteld zijn bij zowel jongeren als ouderen. In ons eigen leven mogen we Gods zegen ervaren omdat wij Zijn principes toepassen. Hierover willen we anderen  vertellen; wij willen uitdelen van wat we zelf hebben ontvangen, tot opbouw van de gemeente."

Tom en Christa spreken over:

"Samen spreken wij graag voor tiener- en jeugdgroepen over seksualiteit, relaties, christen zijn op school e.d. Daarnaast (s)preekt Tom regelmatig over allerhande onderwerpen als huwelijk, verkering, tienerwerk, contextueel bijbelgebruik, gedachtenvernieuwing, doelgericht leven, apologetiek voor 15+-ers (schepping/evolutie, geloof en wetenschap, betrouwbaarheid van de bijbel).
Christa spreekt over (geloofs)opvoeding bij kinderen en tieners en alle daaraan gerelateerde thema’s, zoals seksualiteit, de belevingswereld van kinderen en tieners, social media etc."

 

Geert-Jan Poker

Vrijwilligers/foto Geert-Jan Poker.jpgEven voorstellen:

“Ik ben Geert-Jan Poker. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij American Express. Ik woon in Dordrecht en ben daar onder andere betrokken bij een missionair programma in mijn eigen woonwijk”.

Motivatie van Geert-Jan:

“Mijn hart gaat uit naar kinderen en jongeren. Ik spreek dan ook al jaren over thema’s die met deze doelgroep te maken hebben. Via Stichting Generatio mag ik zowel jong als oud onderwijzen over Gods principes voor het dagelijks leven”.

 

Geert-Jan spreekt over:

Onderwerpen die met de doelgroep kinderen en jongeren te maken hebben, waaronder Kind en occultisme en Pesten.

 

Lisette Bezemer

Even voorstellen:Vrijwilligers/foto Lisette de Brouwer.jpg

Ik ben Lisette Bezemer. Gescheiden en moeder van twee volwassen dochters. We zijn in ons gezin dus al door aardig wat fasen van het ouderschap gegaan, al een beetje ervaringsdeskundig geworden. Daarnaast heb ik van het onderwerp opvoeden mijn beroep gemaakt. Als orthopedagoog run ik een eigen praktijk binnen de basis GGZ en werk ik als gedragskundige op projectbasis binnen instellingen voor kinderen en volwassen met een (lichte tot zeer ernstige) verstandelijke beperking.

Mijn passie ligt op het gebied van (geloofs-)opvoeding, met nadrukkelijk aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag van het kind en het gezinssysteem.

Motivatie van Lisette:

Mijn hart gaat uit naar kinderen en gezinnen. Ik zie dat veel ouders in gemeentes worstelen met thema’s rondom opvoeding en maak deze graag bespreekbaar. Ik loop er warm voor om daarin zowel ontwikkelingspsychologie en systemisch denken als ook Bijbelse principes te verweven met elkaar. Er is zo’n rijkdom te ontdekken in die combinatie. Daarbij vind ik ook uitwisseling met elkaar van groot belang en meerwaarde; samen leren en groeien we!

Lisette spreekt over:

Ik spreek graag over ouderschap in Bijbels perspectief, grenzen & gezag, communiceren met kinderen, geloofsopvoeding, emoties en gedrag van het kind.

 

Cor den Toom

Vrijwilligers/foto Cor den Toom.jpg

Even voorstellen:

Ik ben Cor den Toom, sinds 1987 getrouwd met Jantine. Samen hebben we twee dochters, 2 schoonzonen en twee prachtige kleindochters. In het dagelijkse leven werk ik als technisch specialist in de energie techniek. Ik vind het fijn om mijn kennis te blijven vergroten door trainingen en cursussen, daarom heb ik ook enkele jaren Theologie gestudeerd. Zo hoop ik die kennis weer door te geven in spreek-, en preekbeurten.

Ik ben alweer heel wat jaren betrokken bij preventie en voorlichting van tieners en hun ouders. Eerst bij stichting Chris en nu actief voor stichting No Apologies en stichting Generatio.

Motivatie van Cor:

Sinds ik in 2004 tot levend geloof kwam ben ik me steeds meer bewust geworden van mijn positie en functie als echtgenoot en vader, en nu dus ook als opa.

In mijn leven heb ik door onwetendheid en desinteresse steken laten vallen. Ik vind het dan ook een voorrecht om nu als “ervaringsdeskundige” te mogen delen dat we struikelen en fouten maken, dat dat ook mag, maar dat we samen met God, Jezus en bemoedigd door de Heilige Geest op pad mogen gaan om een voorbeeld te zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. Ze daarin voor te leven wat Gods principes zijn voor het (gezins) leven. Dat het gezin daarin een vaste en veilige basis moet zijn, kan niet genoeg benadrukt worden.

Hoe mooi is het dan om die boodschap door te geven, onderbouwd vanuit de Bijbel, kinderen en ouders bemoedigen en motiveren om te gaan voor een leven met God. Ik vind het een voorrecht om via Stichting Generatio te mogen bijdragen aan het onderwijzen over Gods principes voor het dagelijks leven.

Cor spreekt over:

De afgelopen jaren heb ik mogen spreken voor tieners en hun ouders over heel uiteenlopende onderwerpen, seksualiteit, zelfbeeld, media, weerbaarheid, risicogedrag. Ook ben ik al langere periode betrokken bij pastoraat aan kinderen en tieners.

 

Su'en Verweij

Foto's/Su_en_Verweij.jpg

Even voorstellen:

Mijn naam is Su’en Verweij, geboren in Singapore, en gelukkig getrouwd met Peter. We hebben samen drie mooie kinderen: Manuel, Mateo en Sifra. Een drukke bedoening thuis! Al van jongs af aan vond ik werken met kinderen erg boeiend en in de kerk was ik vaak te vinden bij baby’s en jonge kinderen. Na mijn studie gezinspedagogiek heb ik een tijdje in Albanië gewoond om de lokale kerk te ondersteunen, dat was in vele opzichten een leerzame periode. Nu werk ik als pedagoog bij een kinderopvangorganisatie, daar mag ik medewerkers helpen om de kwaliteit te verhogen zodat elk kind gezond en kansrijk mag opgroeien!

Motivatie van Su'en:

Bij toeval kwam ik achter de Jonge Gezinnen Dag en omdat wij perfect in die doelgroep vielen (met toen nog een kleuter, peuter en dreumes in de arm) heb ik ons direct opgegeven. Zo leerde ik Generatio kennen. Het prachtige van die dag vond ik het samenkomen van drukke gezinnen met ouders waarvan de wallen tot aan de knieën kwamen met spugende baby’s op de schouders, en toch daar met het verlangen om deze opgroeiende generatie de goedheid en de genade van de Here God te laten ervaren en de redding van Jezus te geven. Aan deze missie wil ik meewerken, dacht ik, de missie om ouders en hun kinderen te versterken in hun kennis en vaardigheden over de God van de Bijbel in de dagelijkse opvoeding. En als ervaringsdeskundige kan ik zeggen dat dat niet altijd makkelijk is om alle ballen hoog te moeten houden in je chronische vermoeidheid, en wat mij motiveert: het belangrijkste dat ik door wil geven aan de volgende generatie is het geloof in Jezus Christus.