Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Wij koesteren goede gewoontes en zien deze als waardevol

  • Tekst memoriseren: “Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.” (Jozua 24: 15b) Dit kan met behulp van het ballonnen-memorisatiespel.
  • In gesprek met je kind: Een kenmerk van een ritueel is dat het een voorspelbare handeling is. Bijvoorbeeld het tandenpoetsen, voordat je naar bed gaat. Rituelen benadrukken de betekenis, gebeurtenis of relatie die op dat moment aan de orde is. In de Bijbel lezen we dat het volk van God verschillende rituelen krijgt aangereikt om haar verbinding met God te vieren en te beleven. Voorbeelden hiervan zijn het vieren van de sabbat, de offergewoonten en recepten voor maaltijden op Joodse feestdagen. In het Nieuwe Testament vinden we rituelen die ook voor christenen van waarde kunnen zijn, zoals dopen, avondmaal, bidden, zingen. Ze kunnen ons helpen bij het leven met God. Kent jullie gezin bepaalde gewoonten of rituelen? Waarom doen jullie deze eigenlijk? Op welke manier zijn ze waardevol? Kun je met elkaar een nieuwe, waardevolle gewoonte bedenken en deze een volwaardige plek geven in jullie gezin?
  • Website: geloofsopvoeding.net/een-moment-voor-god.html (over ‘goede gewoonten’)