Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Impressie spreekbeurt Generatio

In november 2013 bezocht Rob Hondsmerk de Vrije Baptisten Gemeente in Nieuw-Lekkerland voor een tweetal avonden rond het thema ‘geloofsopvoeding’.

Tijdens het ‘welkom’, door een van de deelnemers, vertelt zij over haar 9 jarige zoon die ‘opvoeding’ definieerde als ‘dat je het goed wilt (voor)doen’. Rob haakt hierop in door de vraag te stellen: ‘Hoe doe je dat?’ De tekst uit Deut 6: 4-9 vormt het vertrekpunt: ‘Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat ‘(vs 7). Laten we zien Wie God voor ons is? Is hoorbaar dat wij rekening houden met onze God, in ons spreken? Zíen de kinderen dat we bidden, Bijbel lezen,…?

Geloofsopvoeding, resumeert Rob, gaat erom onze kinderen zó groot te brengen, dat zij uiteindelijk in staat zullen zijn om zelfstandig een goede relatie met God op te kunnen bouwen en te onderhouden.

Met een praktisch voorbeeld wordt duidelijk dat kinderen van verschillende leeftijden op verschillende manieren zullen moeten worden aangesproken. Naast het unieke karakter van ieder kind, is er de ontwikkeling van het denken en, daaraan gerelateerd, de geloofsontwikkeling. De fase, waarin het kind zich bevindt, bepaalt wat hij of zij kan begrijpen en vasthouden van het geloof.

Het is goed om tijd en ruimte te nemen om het geloof te laten ontdekken bij kinderen. Verschillende van de aanwezige ouders ervaren echter strijd als het gaat om het vinden van een geschikt moment en voldoende tijd om gericht aandacht te geven aan de geloofsopvoeding aan individuele kinderen.

De tweede avond staat in het teken van ‘geloofsoverdracht op een natuurlijke manier’. Een dergelijke geloofsoverdracht vraagt om een actieve houding van ouders en het kunnen inspelen op situaties, die in het gezin voorbijkomen. Ook hier geldt: aansluiten bij het kind, en zijn of haar belevingswereld. Bepaalde momenten van de dag, denk aan de maaltijd of de tijd dat het kind naar bed gaat, lenen zich prima voor een moment met je kind rondom de Bijbel en geloven. Ouders worden uitgenodigd om ervaringen te delen en er is ruimte om vragen te stellen. Welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld om een jongetje van vier jaar, die houdt van bewegen, te vertellen over God en Wie Hij voor hem wil zijn? Hoe houd je een familiemoment rond de Bijbel ‘gezellig’? Het is goed om hierover ook met elkaar in gesprek te gaan; Hoe doe jij dat? We kunnen van elkaar leren!

Na het zien van foto’s van een gezinsavond naar een Bijbels thema, worden de deelnemers uitgenodigd in groepjes een zogenoemde ‘family night’ te bedenken bij een vooraf bepaalde Bijbeltekst, en passend bij een bepaalde leeftijd. Na het nadenken in groepjes, worden de creatieve ideeën met elkaar gedeeld en besproken.

Duidelijk wordt, na deze twee avonden, dat het ‘handen en voeten geven’ aan ons geloof en het overdragen daarvan aan onze kinderen wat vraagt van ons als ouders. Maar: het gaat om Erfgoed, met Eeuwigheidswaarde. Krijgt dat onze prioriteit?