Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

De Koning komt!

In het kader van de komende Prinsjesdag deden we met onze kinderen vast een gezinsmoment rond het thema ‘De Koning komt!’. Een aansprekend thema voor de kinderen, omdat alles wat met koningen, prinsessen en paardenkoetsen te maken heeft interessant blijft! We willen juist in dit gezinsmoment meegeven dat het belangrijk is om te luisteren naar de koning en naar de mensen die boven je staan, zoals papa en mama, de juf of meester, de burgemeester, enzovoort. Maar dat het allerbelangrijkste is om te luisteren naar onze hemelse Koning. Wat Hij zegt is altijd wijs en goed.

We begonnen met een voorstellinkje met vingerpoppetjes. De koning had veel geld over en wilde daar graag iets mee doen. Hij besloot een groot feest te geven voor zijn onderdanen en stuurde er een knecht op uit met een uitnodiging. Hij vertelde dat ze goed moesten luisteren naar wat er in de brief stond. Hij las de datum en de tijd voor en liet de mensen ook weten dat ze er niet deftig uit hoefden te zien, maar dat ze allemaal nieuwe kleren zouden krijgen van de koning als ze bij de feestzaal kwamen. Toen de knecht de uitnodiging voorgelezen had waren alle onderdanen enthousiast. De meesten gingen toch hard aan de slag om zich zo mooi mogelijk uit te dossen voor het feest. Ze gingen er zo in op dat ze vergaten dat de genoemde datum al aangebroken was en het feest al was begonnen. Ze hadden niet goed geluisterd naar wat de koning gezegd had en waren nu te laat voor het feest… (De kinderen vinden het erg leuk als ze zelf mee mogen spelen in de voorstelling en dat is ook nog best handig, want je hebt vaak te weinig vingers om alles zelf te doen.)

Daarna bekeken we een paar stukjes van een video over Prinsjesdag 2014. We zagen hoe de koning ontvangen werd, wie er uitgenodigd waren en hoe ze luisterden naar de Troonrede.

Uit de Bijbel lazen we Openbaring 19:6 en 7: “Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt”. In dit Bijbelgedeelte gaat het over de Koning die komt en die een feest voorbereid heeft voor degenen die in Hem geloven. Het eerste gedeelte van de tekst is meteen ook onze tekst van de week die we uit ons hoofd gaan leren. De hele week staat deze tekst op tafel, met een kijktafel erbij, zodat de kinderen er steeds naar kunnen kijken en eraan terug kunnen denken.

Ik vertelde de gelijkenis van de koninklijke bruiloft uit Mattheüs 22. Tijdens het vertellen legde ik de link naar de uitnodiging die wij van de Heere hebben gekregen in Zijn Woord. Om in Hem te geloven en Hem te vertrouwen. Dat het belangrijk is om te doen wat Hij zegt en Hem te gehoorzamen. Ook dat de Heere alles al klaargemaakt heeft voor ons om voor eeuwig feest te vieren bij Hem. Luisteren wij naar wat onze Koning te zeggen heeft of vinden we het niet zo belangrijk wat Hij zegt? Laten we Hem zitten met alle dingen die Hij voor ons klaargemaakt heeft, hebben we het offer van de Heere Jezus niet nodig? Of luisteren we naar onze Koning en geven we Hem de eer? Dan zullen we voor altijd gelukkig zijn! Hij is het waard om alle eer te ontvangen, want Hij heeft ons gekocht met Zijn bloed!

We zongen nog het lied: ‘Maakt alles klaar, de Koning komt. ’t Is Jezus de Heer. Geeft Hem de eerste plaats in je hart. Aan God de eer!’.

Daarna maakten we een mooi werkje dat aansluit bij het verhaal. Ik heb het gevonden op de volgende site: http://www.gelovenisleuk.nl/index.php/knutselen/40-bijbelverhalen/572-de-koninklijke-maaltijd-2