Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Gastvrij onthaal voor een vreemde

Het einde van het jaar 2015 nadert. De  speelgoedfolders ploften de afgelopen weken alweer op de mat.  De kinderen hebben zich meteen over deze catalogussen ontfermd en het lijkt een ware goede daad dat zij alvast de boel voorstructureren door  de kleurrijke foto’s van het speelgoed te voorzien van hun eigen naam, voor hun sint-verlanglijstje. De eerste folders met kerstartikelen zijn eveneens gesignaleerd. Vol twinkelende spulletjes die ik eigenlijk niet nodig heb, en nog meer handige ‘musthaves’. Sinterklaas en Kerst; feesten, waarin de commercie domineert.  Of toch niet? Ik vraag me hardop af of dat ook het geval is in ons gezin. Eerlijk is eerlijk; het valt niet mee om de commercie buiten de deur te houden.  

Maar het schrijven van dit artikel zet me nog eens aan het denken; In Nederland zijn zo’n 94.000 mensen wekelijks afhankelijk van de voedselbank en leven 35.000 mensen op straat. Via de media krijgen we berichten onder ogen over duizenden vluchtelingen, verdreven van huis en haard en wanhopig op zoek naar een veilige plek voor zichzelf en hun gezin. In ons dorp wordt sinds kort een groep vluchtelingen opgevangen, de meesten van hen afkomstig uit Syrië. Hoe kunnen we als christenen de decembermaand ingaan als om ons heen zoveel nood is? Mogen we genieten van deze ‘heerlijke’ tijd onder deze omstandigheden en op welke manier kunnen we dat doen?

Een supermarktketen laat een mooie poging zien met haar kerstactie ‘doe mee en doneer een diner’, waarbij mensen die dat goed kunnen gebruiken een kerstdiner of kerstpakket wordt aangeboden. Ze werkt hiervoor (opnieuw) samen met maatschappelijke organisaties, zoals Voedselbanken Nederland, Het Leger des Heils en VluchtelingenWerk Nederland.
Maar hoe gaan wíj om met lange verlanglijstjes voor de sinterklaasviering, heerlijke recepten bij uitgebreide diners in de blaadjes van de supermarkt en de tips die voorbijkomen voor de ‘perfecte kerstjurk’? Mogen we genieten van deze ‘heerlijke’ tijd onder deze omstandigheden en op welke manier kunnen we dat doen?
In onze cultuur, waar status belangrijk is, is het een uitdaging om geluk en tevredenheid niet te laten afhangen van onze spaarrekening of de inhoud van onze kasten, en om te delen van wat we hebben, met anderen die van alles moeten missen.

Ik las de volgende uitspraak; ‘Wat je hebt, is niet van jezelf, maar van God’. Als christenen leren we dat we goede rentmeesters behoren te zijn. Het is goed om mezelf regelmatig af te vragen hoe we binnen ons gezin omgaan met geld en onze spullen. Buiten de financiële voordelen die dat kan hebben, is het ook heel Bijbels om kritisch naar ons uitgavenpatroon te kijken. De Bijbel staat vol praktische adviezen over het omgaan met je geld en spullen.
Zo lezen we in 1 Timotheüs 6:8&10: ‘Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.’ Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.’
In Psalm 62:11b staat een waarschuwing: ‘Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij.’ In Hebreeën 13:5: ‘Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’
God verlaat ons nooit en zegent Zijn kinderen op onschatbare wijze; deze belofte kan, in tegenstelling tot geld, iemand werkelijk tevreden stellen.

God geeft ons rijkelijk, niet om er hebberig van te worden, maar om ervan te genieten. Daarnaast mogen we onze rijkdom (en ik besef dat deze rijkdom voor iedereen weer anders is) gebruiken om goed te doen; ‘Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.’(1 Tim 6:17-19).
En: ‘Zo staat er geschreven: Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’(2 Korinthe 9: 9).
Tenslotte: ‘Een goedhartig mens wordt gezegend, hij deelt zijn voedsel met de armen’(Spreuken 22:9).

Ook al bieden de teksten niet zoiets als een ‘pasklaar’ antwoord voor de situatie van vandaag, de Bijbel houdt ons vandaag wel een spiegel voor; wat doe ik met mijn portemonnee, en wie ben ik, wie zijn wij voor vreemdelingen, weduwen en wezen? Hoe kunnen we, in het licht van dat wat de Bijbel hier zegt,  een goede en zinvolle invulling geven aan de decembermaand?  Op weblogs van christenouders leeft dit onderwerp ook; een moeder schrijft dat ze baalt van het feit dat haar kinderen teleurgesteld zijn als ze ‘alleen’ iets lekkers in hun schoen vinden met Sinterklaas.  Een collega-ouder geeft de tip om ‘geven en dankbaar zijn’ centraal te stellen en daarover in gesprek te gaan met de kinderen. Andere tips die gegeven worden zijn; ‘maak kinderen bewust van de prijs en de werkelijke waarde van iets’. ‘Hou het eenvoudig en gebruik je creativiteit. Waarom met kerst een zeer luxe maaltijd met allemaal gerechtjes die veel tijd en geld kosten, terwijl we vieren dat Jezus zo eenvoudig op aarde terecht kwam?’ ‘Breng tijd door met je gezin en anderen die een gezin moeten missen’ en ‘wees je bewust van de échte kerstgedachte.’ Ik hoop dat, al lezende, ideeën bij je opborrelen. 

Vergeet dus niet vrolijk te zijn en te genieten van alles wat je, misschien wel met moeite, hebt opgebouwd. Maar in alles geldt: Wat je hebt, is niet van jezelf, maar van God. Wij genieten niet alleen van wat we hebben, maar juist van wat we van God gekregen hebben. Geniet van de grote en kleine wonderen in je leven. Leer kinderen dat zij en jij niet alles krijgen wat wij op onze verlanglijstjes zetten. Leer hen te genieten van kleine dingen en behandel deze dingen als schatten. En bedenk hoe jij en je gezin er kunnen zijn voor anderen, die het moeilijk hebben.
Er wordt door de commercie een bepaald beeld gecreëerd, waaraan de feestdagen zouden moeten voldoen. Maar ik zou willen zeggen: Houd je hoofd koel, je hart warm en steek de handen uit de mouwen!

Lindi van Beest – 2015