Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Voogdij goed geregeld?

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 80% van de jonge ouders in ons land de voogdij voor hun kinderen (nog) niet geregeld heeft. Grote kans dus, dat jullie dit ook nog niet hebben gedaan. Misschien heb je er wel eens aan gedacht, maar het idee weer snel van je afgezet? Het is ook geen ‘leuk’ onderwerp; het confronteert je met de eindigheid van je bestaan en daar denk je liever niet aan. Toch is het heel belangrijk om het wél te doen!

In Nederland worden jaarlijks ruim 6.000 kinderen wees, doordat ze een of beide ouders verliezen. Binnen een gezin met twee ouders kan het gebeuren dat beide ouders overlijden voordat de kinderen volwassen zijn. In het geval van een eenoudergezin is het nog belangrijker om vast te leggen wie het gezag krijgt over de minderjarige kinderen. Als de voogdij niet is vastgelegd, moet de rechter die beslissing nemen. In overleg met de familie, de kinderbescherming en de kinderen zelf, indien ze twaalf jaar of ouder zijn, wordt bepaald aan wie zij worden toegewezen. In principe krijgt de voogd dezelfde bevoegdheden als de ouder: Hij is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging. Het is niet eenvoudig om de meest geschikte voogd te kiezen. Juist dit feit zou voor ouders de doorslag moeten geven om die keuze zelf te willen maken! Christenouders zullen deze keuze biddend maken en een voogd kiezen die de (geloofs)opvoeding van hun kinderen op dezelfde manier ter hand zal nemen als zij dit doen.

Leert Gods Woord ons iets over voogdij en de keuze voor een voogd? De enige keer dat in de Bijbel het woord voogd(en) voorkomt, is in Galaten 4:1-2: “Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles; maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald”. Het lijkt hier vooral te gaan over het beheren van de erfenis totdat de erfgenaam volwassen is. Uiteraard is dit aspect óók een taak van de hedendaagse voogd. God geeft in Zijn Woord echter wel duidelijke aanwijzingen hoe men moest omgaan met weduwen en wezen. Dit lezen we onder andere in Deuteronomium 24: 17 “U mag het recht van de vreemdeling en de wees niet buigen, en u mag het kleed van een weduwe niet in onderpand nemen, 18 maar u moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in Egypte, en dat de HEERE, uw God, u vandaar verlost heeft. Daarom gebied ik u dit te doen. 19 Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald, en u bent een schoof op de akker vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Dan zal de HEERE, uw God, u zegenen in al het werk van uw handen. 20 Wanneer u uw olijven afslaat, mag u de takken daarna niet nauwkeurig afzoeken. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. 21 Wanneer u uw wijngaard leeggeplukt hebt, mag u hem daarna niet nauwkeurig nalopen. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. 22 U moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. Daarom gebied ik u dit te doen”. In het Nieuwe Testament staat in Jakobus 1:27 “Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren”. God komt op voor kwetsbare mensen. Zorg voor de kwetsbare mens in de samenleving is dan ook een uiting van ontzag voor God. Hoe deze opdracht van God in praktijk werd gebracht, kunnen we o.a. lezen in 2 Koningen 11:2. De kleine prins Joas wordt door zijn tante Joseba gered van een moordpartij en samen met zijn voedster zes jaar in de tempel verborgen. De priester Jojada vervult hier de rol van voogd tot het moment dat koning Joas volwassen is. De jood Mordechaï heeft de opvoeding van zijn nichtje Esther op zich genomen toen haar vader en moeder waren gestorven (Esther 2:7). Uit deze oudtestamentische voorbeelden blijkt dus niet dat de ouders bewust bezig zijn geweest met het kiezen van een voogd voor hun kinderen. Wél, dat mensen bereid waren om de zorg voor weeskinderen op zich te nemen!

De wetgeving in Nederland biedt de mogelijkheid om zelf de eventuele voogd voor je kinderen aan te wijzen. Je kunt de voogdij laten vastleggen bij de rechtbank of door middel van een testament bij de notaris. Het tijdig aanwijzen van een voogd geeft je de kans een gesprek te voeren over de toekomst van je kind als je er zelf niet meer bent. Behalve over geloofsopvoeding kun je ook spreken over praktische zaken, bijvoorbeeld: hoe hij ervoor zou zorgen dat de grootouders actief bij het leven van de kinderen betrokken blijven. Of: waar hij op zou letten bij het kiezen van een school voor de kinderen? De wetenschap dat de zorg voor de kinderen goed geregeld is, biedt ouders rust. Mochten de verdrietige omstandigheden zich onverhoopt voordoen, dan is er op dit punt duidelijkheid. De voogdij kan direct ingaan zonder dat er eerst allerlei ‘belastende’ gesprekken gevoerd moeten worden met officiële instanties. De liefdevolle zorg van de ouders voor hun kinderen wordt in deze weg zelfs na hun overlijden zichtbaar.

Caroline de Koning - 2015

Voor meer informatie:
www.notaris.nl/voogdij
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraag-en-antwoord/wie-zorgt-er-voor-de-kinderen-als-de-ouders-overlijden
www.dela.nl/voor-leden/voogdij/elf-vragen-aan-een-voogd