Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

De geestelijke wapenrusting

Occultisme. Daar heb ik niets mee. Tenminste, dat dacht ik . Tot ik me er in ging verdiepen. Het werd me duidelijk dat occultisme iets is waar we als christenen niet omheen kunnen, en dat daarom onze aandacht vraagt. Occulte invloeden zijn helaas overal om ons heen, en bereiken ons én onze kinderen. Via films, computergames, tijdschriften en zelfs via speelgoed. We kunnen onze kinderen niet afschermen van de wereld, waarin zij leven.  Daarom is het zo goed om zelf kennis op te doen en het onderwerp bespreekbaar te maken in het gezin. Zodat we ons tegen deze invloeden weten te wapenen.

De Bijbel heeft hierover ook iets te zeggen. Zo schrijft Paulus in Efeze 6 (vers 10 tot en met 20) heel concreet over de noodzaak om de wapenrusting van God aan te trekken. Vers 11-13: ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,  en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden’. (HSV). Vervolgens licht Paulus dit verder toe aan de hand van de wapenrusting van een soldaat in die tijd.  

Tip: Bereid jezelf goed voor op het onderwerp,  voordat je er met de kinderen mee aan de slag gaat; lees erover en  bestudeer de tekst. 

Leg ter inleiding een aantal spullen (of plaatjes daarvan) op tafel, die te maken hebben met ‘bescherming’. Voorbeelden hiervan zijn: handschoenen, regenlaarzen, stevige schoenen, een muts, een paraplu, zonnebrandcrème, een imkerpak, huishoudhandschoenen, handcrème. In een inleidend gesprekje komt aan de orde waar deze dingen voor dienen. Welke spullen gebruiken jullie wel eens en waarom dan? Het een gebruik je vaker dan het andere. Waarom is dat? Waarom is bescherming belangrijk? Sommige dingen, waar we ons tegen beschermen zijn zichtbaar, zoals regen, modder of insecten. Maar sommige gevaren kun je niet zien, zoals b.v nare gedachten, leugens. Dingen van de boze, die ingaan tegen wat God zegt. Het is goed om je ook daar tegen te beschermen. Waarschuw de kinderen voor gevaren van occulte of duistere zaken. Vertel dat er een geestelijke strijd gaande is. Eigenlijk ben je als kind van God een soldaat, een strijder en moet je vechten tegen de boze die aanvalt. Je vecht niet tegen je buurjongen of je buurmeisje, niet tegen echte mensen, maar tegen de vijand van God, satan. Belangrijk is om aan te sluiten bij de belevingswereld van je kind(eren). Vaak kun je aanhaken bij wat de kinderen zelf al weten. Benadruk dat de Heere God beschermt en dat Hij ons ook aanwijzingen heeft gegeven in de Bijbel hierover.  Lees met elkaar de tekst uit de Bijbel.

Verzamel of maak vooraf spulletjes van de wapenrusting of doe dat terplekke met de kinderen.

De Heere God heeft ervoor gezorgd dat Zijn kinderen zich kunnen beschermen als echte soldaten.

Trek daarom de hele wapenrusting van God aan!

Vertel over de verschillende onderdelen van de wapenrusting, en laat ondertussen één van de gezinsleden het bedoelde onderdeel van de wapenrusting aandoen:

  • De riem van de waarheid

Omgord je middel met de waarheid en wees overtuigd van Gods Woord. Als een soldaat naar de strijd ging, bond hij zijn losse kleding bijeen met een gordel of riem.  Loshangende kleren waren alleen maar lastig bij het vechten.  Daar kon je over struikelen.  De soldaat neemt op deze manier de strijd serieus.  Zo moeten wij ook vastberaden zijn en weten wat Gods Woord zegt. Losse gedachten? Niet laten ‘waaien’, maar stevig inbinden. ‘Vreemde zaken’ toetsen aan Gods Woord.

  • Het borstharnas van de gerechtigheid

Het borstharnas beschermt je hart, longen en andere belangrijke organen. Zo moeten ook wij ons hart beschermen, door te leven zoals God van ons vraagt. Zo blijft ons hart heel en zuiver.

  • Schoenen van de bereidheid van het Evangelie van de vrede

Schoenen waren voor een soldaat heel belangrijk.  Als hij gewond raakte aan zijn voeten, kon hij niet goed meer vechten. Wij mogen in vrede met God leven, die in alles zal voorzien wat we nodig hebben voor de strijd. We mogen laten zien dat we vrede hebben met God, en dat we Hem kunnen vertrouwen.

  • Het schild van het geloof

Achter een groot schild kon een soldaat zich verstoppen, en konden pijlen van de vijand hem niet raken. Het schild dat ons beschermt is het geloof en vertrouwen i n God. Pijlen van verleidingen kunnen ons niet raken, als we schuilen achter ons schild.  

  • De helm van de zaligheid

Alle Romeinse soldaten droegen een helm om hun hoofd te beschermen. Met ons hoofd bedenken we dingen. Fijne, maar ook slechte, oneerlijke en ontmoedigende gedachten. Satan kan jou nare gedachten geven over dingen die je verkeerd gedaan hebt, wat je niet goed kunt.  We hebben de helm van de redding nodig om eraan te kunnen denken dat de Heere Jezus voor al onze verkeerde dingen gestorven is.  We mogen nu een kind van Hem zijn, door geloof en vertrouwen.

  • Het zwaard van de Geest

Bijna iedere soldaat droeg een zwaard (15-45 cm lang) met zich mee. Dit zwaard werd door de soldaat gebruikt om zichzelf te verdedigen, maar ook om de vijand aan te vallen.  Alle woorden, gedachten of opdrachten die zondig en verkeerd zijn kan je aanvallen en ‘doden’ met Gods Woord, de Bijbel. Door Bijbelverzen te oefenen maak je je gedachten sterk. Gods Geest beschermt je.

Lees hier meer over de bovenstaande beschrijving van de wapenrusting.

Praat met elkaar over de noodzaak van de beschermende wapenrusting, die steeds – iedere dag opnieuw- moet worden aangedaan. Hoe kunnen jullie elkaar daaraan helpen herinneren? Ilse beschrijft een knutselwerkje van een soldaat met wapenrusting, die zij zichtbaar in huis hing. Maak deze soldaat, kleed ‘m aan en geef hem dan een prominente plek op tafel. Misschien met een deel van de tekst erbij?  Op deze manier worden jullie er dagelijks aan herinnerd om de wapenrusting te dragen.

 Dank de Heere God voor Zijn bescherming.

 Lindi van Beest - 2016