Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Vader 365

Vaderschap kent geen pauze! Vierentwintig uur per dag ben je paraat. Gelukkig mag je zo af en toe slapen, maar ook dan kan het zomaar zijn, dat een van de kinderen om je vraagt.

Het moet Microsoft hebben geïnspireerd, toen zij een naam zochten voor hun nieuwe online software pakket Office 365 voor Word, PowerPoint en Exel. Het moet overal en altijd het hele jaar te gebruiken zijn, wanneer jij dat wilt.  Merk je de overeenkomst met het vaderschap?! Wij zijn 365 dagen per jaar vader en zo gezien is het elke dag vaderdag.

Wat je doet als vader, heb je vooral meegekregen van je eigen vader, of heb je gezien bij anderen. De Bijbel heeft een duidelijke verwachting van de man, als het gaat om zijn vaderschap. De man krijgt het gedelegeerde gezag van God, om priester te zijn in het gezin. De priester in het Oude Testament had een duidelijke taakomschrijving. De hele ceremonie rond tabernakel en tempel stond bol van rituelen en tradities. Middelen om het geloof over te brengen en zichtbaar te maken.

Hoe pak jij, als ‘moderne’ priester, dat aan in je gezin? Op welke manier komt jouw priesterschap tot uiting in het 365 dagen per jaar vader-zijn? Waarvoor maak je tijd als het gaat om je vaderschap? Waarvoor zou je eigenlijk meer tijd willen nemen, maar is het je nog niet gelukt? 

Als Derek Prince schrijft over priesterschap in het gezin, verdeelt hij het priesterschap  in vier taken: Dankzegging; Voorbede doen; De weg bereiden voor redding; Geloof oefenen voor zijn kinderen.

(http://www.derekprince.nl/product/man-en-vader/)

1. Dankzegging: Spreek dankzegging uit over je kinderen en geef God hier van de eer. De Bijbelse onderbouwing vind ik in Hebreeën 13:15: “Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk  de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.”  Dank God voor je gezin en besef dat je niet voor je kind kan bidden, als je God niet eerst heb gedankt voor zijn of haar aanwezigheid.

2. Voorbede doen: In dit verband is Job een groot voorbeeld. Op meerdere plaatsen staat dat hij in gebed voor zijn kinderen in de bres staat. Het was zijn gewoonte om voor zijn kinderen te bidden als zij bij elkaar kwamen. Want zo zegt Job: “Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd.”

3. De weg bereiden voor redding: Als voorbeeld stelt Derek dat de vader in het Oude Testament een belangrijke rol heeft bij het geestelijk leiden van zijn gezin. Bij het vieren van het Pascha neemt hij een belangrijke plaats in. Vader kiest het lam, slacht dit, doopt een bosje hysop in het bloed en bestrijkt daarmee de deurposten.  Hier zie je, dat de vader als priester offert in zijn gezin en daar een leidende rol heeft.

4. Geloof oefenen voor zijn kinderen: In het verhaal van de vader en de knaap laat Jezus zien, dat het geloof van de vader het verschil maakt. Markus 9:23-24: “En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.” Geloof hebben voor je kinderen. Het doet me denken aan wat ik laatst een spreker hoorde zeggen: “Ik heb gezien dat mijn ouders wonderlijke dingen in geloof met God hebben meegemaakt. Daarom was het twijfelen aan God geen issue toen ik ging studeren als evolutie bioloog”.  Ouders maken het verschil voor hun kinderen.

Welke taken komen terug in jouw vaderschap tijdens de 365 dagen van het jaar? Ik daag je uit, om ze álle vier een plaats te geven in je ‘vaderschap 365’ en ze concreet te maken door hiervoor een moment en locatie te kiezen. 

Een gezin kan zich geen beter ‘software’ pakket wensen dan zo’n ‘vader 365’.

Leo Huijser – mei 2016