Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Samen bouwen aan het Koninkrijk van God

Onze predikant is bezig met een prekenserie over Nehemia.  Eén preek sprong er voor mij in het bijzonder uit; de preek met als thema ‘Samen bouwen aan Jeruzalem’. Het is ons verlangen om toegewijde christenen te zijn, en samen met anderen te mogen bouwen aan Gods Koninkrijk. We wilden de kinderen (13,11 en 7 jaar) hier graag in meenemen. De preek, die ik destijds heb uitgeschreven, vormt de basis van de onderwijzing in dit gezinsmoment.

De tekst voor vandaag komt uit Nehemia; vers 1 tot en met 32. Het is een gedeelte met veel namen. We hebben het Bijbelgedeelte wel eerder gelezen, maar stonden er niet uitgebreid bij stil. Lazen snel verder. Maar er blijkt een rijke les aanwezig in deze namenlijst. Nehemia bouwde niet alléén aan de muur. Iedereen kwam in beweging! Tijdens de preek werd, met behulp van een overzichtskaartje, de stadsmuur zichtbaar gemaakt. We hebben in de voorbereiding een dergelijk kaartje op internet gevonden en voor iedereen een exemplaar uitgeprint. Tijdens het lezen van de tekst kan zo worden ‘meegekleurd’; waar wordt gebouwd en door wie?

We bidden en lezen vervolgens met elkaar de tekst. Ondertussen kleuren we het overzichtskaartje. We bespreken, al lezende, met elkaar de tekst, aan de hand van enkele aandachtspunten die in de preek aan de orde kwamen;

Nehemia deed het werk niet alleen; iedereen deed mee. De Joden bouwden op deze plaats aan een plek om ‘anders’ te zijn. Als er zo samengewerkt, gebouwd, wordt, ontstaat er iets moois. Wat zou er gebeuren als we allemaal vurig bidden, toegewijd willen zijn aan de Heer, de Bijbel lezen, ons geloof delen met anderen? 

Nehemia begint met het vertellen van de schaapspoort, waar de offerdieren werden aangevoerd. We lezen dat mensen uit Jericho meebouwen aan Jeruzalem. Zij zien het belang van een levend Jeruzalem, en geven deze stad voorrang boven hun eigen werk in hun eigen stad. We zijn samen verantwoordelijk, ook al heb je soms niet direct ergens belang bij!  Vele mensen werken aan een stukje van de muur. Belangrijke priesters, maar ook een juwelier en een zalfbereider. ‘Voor het Koninkrijk van God geldt geen vrijstelling van dienstplicht’ zei onze predikant. Het is mooi als je iets kunt doen, dat aansluit bij jouw specifieke gaven en talenten. Maar soms moet er iets anders gebeuren. Sommige mensen werken voor hun eigen huis (‘zorg dat daar Zijn Huis gebouwd wordt!’), anderen werken voor het huis van iemand anders, die elders aan het werk is, en dragen er zorg voor dat de ander zich kan wijden aan zijn taak. Er wordt gesproken over mensen uit Tekoa, die aan de muur meebouwen, maar van wie de ‘aanzienlijken’ het werk niet wilden doen. Verderop, in vers 27, lezen we dat de Tekoïeten een tweede stuk voor hun rekening namen; zij namen dus dubbele verantwoordelijkheid!

We hebben in dit gezinsmoment met name het thema ‘samen bouwen’ uit de tekst belicht; samen mogen we bouwen. Iedereen is nodig, met de talenten die hij of zij gekregen heeft. We mogen elkaar opbouwen en versterken, helpen waar nodig, en zo bouwen aan het Koninkrijk van God.

De Heere God bouwt en Hij wil ons daarvoor gebruiken. Onvolmaakte mensen. Waar werken wij? Als we denken dat we iets niet kunnen, kunnen we hulp vragen aan degene die naast ons werkt. We hebben elkaar nodig. Laten we onszelf niet van het meebouwen weerhouden door gedachten dat we ‘er niet zo goed in zijn’.

Hoe kunnen wij meebouwen? De kinderen geven wat voor de hand liggende antwoorden als Bijbel lezen, bidden,  vriendelijk zijn, maar ook: zingen over de Heere God, iets maken voor iemand anders, leren uit de Bijbel in de kerk en op catechisatie, muziek maken, iemand die geplaagd wordt uitnodigen op je feestje, iemand helpen met een zware tas of de weg wijzen,.….. We hebben het ook nog over wat ieder goed kan, waar ieders talenten liggen. Mooi hoe de kinderen daarover iets kunnen vertellen, maar ook over hoe we elkaar kunnen aanvullen; ‘Ik vind dat jij goed…. ‘

Aan de orde komt ook wat gebeurt er als je iets moet doen, waar je niet zo goed in bent? Wat kun je doen?

Na het lezen en het gesprek willen we de boodschap wat praktisch maken met een kleine speurtocht. We hebben zes kaartjes met een cijfer (genummerd van 1 tot en met 6) verstopt in de tuin.  Bij de kaartjes horen opdrachten, die vragen om iets voor of met elkaar te doen. Na elke goed uitgevoerde opdracht worden kaartjes met letters weggegeven, die straks met elkaar een zin zullen vormen.

De opdrachten:

  • 12 verschillende stenen zoeken, binnen een minuut.

‘Welke heb jij?’ Onderling overleg. De stenen moeten echt verschillend zijn. En dat lukte. We hebben de stenen bewonderd en de verschillen benoemd. Groot, klein, breed, smal, rond, plat, licht, donker. Maar allemaal stenen. Waar je een muur mee kunt bouwen. Grote, maar ook de kleine en platte stenen heb je daarbij nodig.

  • De bal gooien, over een door ons bepaalde afstand.

Eén iemand van de groep mag deze opdracht doen. Bij wie past deze opdracht het best, én wie zou het nog meer kunnen? 

  • Met elkaar drie kwisvragen beantwoorden

Eerst zelf nadenken over de vraag. Maar helpen mag!

  • Een (Bijbel)tekst voor iemand tekenen/schrijven

Wie kunnen we bemoedigen? En wat zou je hem of haar willen zeggen met een kaartje? Of wil je voor jezelf een reminder maken, en zet je het kaartje met de tekst op je bureau? We gebruiken witte blanco kaartjes (Hema), stiften, gekleurde pennen en potloden.

  • Vijtien keer overgooien zonder de bal te laten vallen of badminton spelen zonder de shuttel te laten vallen.

Waar kiezen we voor? Wat we het beste kunnen, wat we het liefst doen? Het wordt overgooien. Nu kunnen er meer gezinsleden meedoen. 

  • Tekenen van een ‘muur’ op een vel papier

We tekenen een ‘muur’ op een velletje a4papier. Ieder gezinslid tekent steeds een steen. Waar staat die steen voor? Met welke ‘stenen’ kun je bouwen aan het Koninkrijk van God? We schrijven het er in.

Na het doen van de opdrachten is het tijd om te ‘puzzelen’. Alle verdiende kaartjes worden verzameld en op tafel gelegd; het thema wordt zichtbaar: samen bouwen aan Jeruzalem!

We sluiten het gezinsmoment af met het zingen van lied ‘Laat zo je licht maar schijnen’  (uit: Een boek vol liedjes 1 en Op Toonhoogte 538). Daarna is er koffie, thee, limonade en iets lekkers. 

 Foto's/samenbouwen.jpg

 

 

 

 

 

 

http://www.oudesporen.nl/Download/OS1640.pdf 

Lindi van Beest - 2016