Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Terugblik op de Grootouderdag 2016

Op zaterdag 19 november jl. was de Grootouderdag 'Nooit te oud om (van) te leren'. Heb je deze dag gemist dan kun je hieronder een verslag lezen over hoe het was. Wil je er de volgende keer (weer) bij zijn? Hou dan onze website in de gaten of schrijf je in voor onze tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte bent.

Ruim vijftig grootouders zijn aanwezig op de Grootouderdag in De Bron te Hardinxveld-Giessendam. De meesten wonen in de regio, maar een aantal komt van ver. Na de hartelijke ontvangst met koffie en thee, schrijven wij ons in voor de workshops van het middagprogramma. Bij de start van het plenaire programma worden we welkom geheten door Rob Hondsmerk, directeur van Stichting Generatio. Na een korte introductie gaat hij voor in gebed. Een mooi filmpje toont ons een aantal bijzondere feiten over grootouders: Negentig procent van de volwassen kleinkinderen geeft aan dat hun grootouders van invloed zijn geweest op het overdragen van waarden en normen! En ook dat een sterke emotionele band tussen grootouders en kleinkinderen, bij beide generaties zorgt voor  minder klachten over depressie. De band, onder leiding van Wim Bevelander, begeleidt de samenzang. De eerste spreker, Ds. Kees van Velzen, toont vanuit de Bijbel aan wat Gods visie is op ouder worden en het hebben van kleinkinderen. De Bijbel geeft een positief beeld over ouder worden en de invloed die daar mee samen kan gaan. Zoals in Spreuken 17:6 “Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen,…” en in 2 Timotheüs 1:5 waar gesproken wordt over het geloof van grootmoeder Loïs. Dit zijn teksten die grootouders bemoedigen. Kleinkinderen zijn onze ‘kroon’ die wij met vreugde mogen dragen en het voorbeeld van grootmoeder Loïs spoort ons aan ons geloof voor te leven!  Daarna is  ‘oma’ Maureen Altorf aan de beurt, die vanuit haar ervaring met kleinkinderen veel praktische tips geeft en  de aanwezige opa’s en oma’s op het hart drukt, er vooral geen lievelingetjes op na te houden. Jolein Hondsmerk, in haar rol als kleinkind, laat het gezelschap meegenieten van de herinnering aan het logeren bij opa en oma en hoe gezellig het was als opa uit haar lievelingsboek voorlas. Zij benadrukt hoe belangrijk échte aandacht voor een kleinkind en interesse in zijn of haar leven zijn. Volgens Jolein hebben grootouders de ‘gunfactor’ en die kunnen zij benutten om met de kleinkinderen over serieuze zaken te spreken.

De bestuursvoorzitter van Generatio, Joop Gankema, vraagt de aanwezigen ruimhartig te geven tijdens de collecte die gehouden wordt voor de onkosten van deze dag. Hij sluit het ochtendprogramma af met gebed. Wim Bevelander verrast ons door twee liederen te zingen: ‘Vertel nog eens’, dat hij schreef voor de christelijke Kinderboekenweek 2016 en ‘Het beste en het mooiste’, van zijn nieuwe cd die in de pauze ook te koop is. De ingrediënten voor de pauze zijn een heerlijk kopje soep, onderlinge ontmoeting en kijken en kopen bij de stands van het NBG, Laser&Meer, Verbonden voor het Leven, Boeksjop Rinnah en Generatio. De nagebootste huiskamer van opa en oma is het decor voor de foto die grootouders kunnen laten maken.  Een foto om aan de kleinkinderen te geven; meestal is het zo dat zij foto’s van de kleinkinderen ontvangen.

Het middagprogramma biedt vijf gespreksgroepen met uiteenlopende onderwerpen en een workshop ‘Geef uw verhaal door’, over het maken van een levensboek. Tijdens de gesprekgroepen wordt nagedacht en gesproken over: ‘Mijn (klein-)kind komt niet in de kerk’, ‘Rouwen om een kleinkind: dubbel verdriet’, ‘Jij, je kleinkind en social media’, ‘De zegen doorgeven’ en ‘Regels en conflicten’. Mooi, om op deze plaats met elkaar te delen waarover je verdriet of zorgen hebt, hoe je van een ander leert dat je zaken anders aan kan pakken of er op een andere manier naar kan kijken. Naar de aard van de gespreksgroep wordt er gelachen maar vloeien er ook tranen. De workshop ‘Maak van voorlezen een succesverhaal’ gaat, door ziekte van de workshopleider, helaas niet door.

Tijdens de plenaire afsluiting worden  vier exemplaren van ‘Superkleinkind’ verloot onder de aanwezigen. Degenen die niet op de foto zijn geweest, krijgen een laatste kans. Onder het genot van een kopje koffie, thee of glaasje sap wordt in de hal nagepraat. Uit reacties van deelnemers blijkt dat de opzet van deze dag geslaagd genoemd kan worden. Er wordt al uitgekeken naar een volgende editie van de Grootouderdag!

Op onze Facebookpagina hebben we veel informatie gedeeld over de Grootouderdag. Leuk om nog eens terug le lezen. Het Nederlands Dagblad was aanwezig tijdens de Grootouderdag en heeft een artikel geschreven over deze dag je kunt het verslag vinden op onze Facebookpagina.  

Hier kun je een aantal foto's vinden van de Grootouderdag.

En als laatste nog wat mooie uitspraken van de aanwezige opa's en oma's:
"Ik ben zeer bemoedigd"
"Niet wanhopen, God is trouw."
"Het idee dat we 70 jaar hebben om dingen door te geven en dat we een visie mogen hebben als grootouder."

Grootouderdag 2016/stel.jpg