Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Zijn trouw kleurt de morgen

Wanneer we ons verdiepen in het wezen van God, dan springen er voor mij twee dingen uit die zicht geven op Zijn karakter. In de eerste plaats Zijn ongelofelijke liefde voor de verloren mens en in de tweede plaats Zijn trouw.

Dit laatste wordt zo mooi verwoord in het lied ‘Zijn trouw kleurt de morgen elke dag opnieuw’. Zo’n korte zin zegt iets over de vanzelfsprekendheid waarmee wij die trouw van God lijken te ondergaan. Want is het niet gewoon zo, dat op het moment dat wij de ogen in de avond sluiten om te gaan slapen we niet anders verwachten dan dat ze in de ochtend weer opengaan en dat er een nieuwe dag begint? We ontvangen dat met een grote mate van vanzelfsprekendheid.

In de periode dat ik leiding mocht geven aan het werk van Opwekking zijn er vaak momenten geweest dat er gevraagd werd om uit de boot te stappen om over het water te lopen. Ondanks het feit dat we geloofden dat Zijn trouw altijd aanwezig is hadden we op zo ’n moment soms een gevoel van spanning, dat niet strookt met ons oprechte vertrouwen in Hem. Waar komt dat vandaan?
Ik geloof dat het te maken heeft met controle. Wij willen graag alles zelf in de hand hebben en kunnen regelen. Alles moet maakbaar zijn, maar dat is niet de realiteit van het leven. Kijk ik alleen maar naar de opvoeding van onze kinderen, dan zie ik dat die maakbaarheid er gewoon niet is. We kunnen onze knieën stuk bidden en een geweldig voorbeeld proberen te zijn vanuit ons geloof voor onze kinderen, uiteindelijk maken zij de keus of ze onze God willen dienen. Dan komt het er voor ons op aan, als het gaat om trouw. Dat wij net als onze Heer trouw zijn om, ondanks het feit dat het misschien anders loopt dan wij hadden gehoopt en misschien wel verwacht, onvoorwaardelijk van hen te blijven houden en voor hen te blijven bidden. Wanneer wij dat doen geloof ik dat Hij ook in de levens van onze kinderen tot Zijn doel komt.

Ik ben een verhalen verteller en daarom een verhaal uit mijn tijd bij de Burning Candles. Op een tournee door Europa kwamen we ergens langs de weg in contact met een jonge man die op zijn zachts gezegd een wat crimineel leven had. Uit Nederland weggevlucht en gewapend zwervend door Europa op zoek naar zichzelf en echte zin voor het leven. We mochten hem bij de voet van het kruis brengen en het zondaars gebed met hem bidden. Een van de dingen die mij van dit hele gebeuren is bij gebleven, was zijn getuigenis: Mijn moeder heeft in de periode dat ik alles deed wat God verboden had, haar knieën letterlijk stuk gebeden en ze heeft helaas niet mogen zien, dat ik mijn hart nu aan God heb toevertrouwd. De trouw van God aan deze oude moeder, die trouw was in haar gebeden, werd over het graf vervuld in de bekering van haar losgeslagen zoon. De les die we uit dit verhaal mogen leren is het feit dat we niet alles zullen zien gebeuren zoals wij dat hadden gehoopt. Maar we mogen geloven dat God Zijn weg gaat ook in het leven van onze kinderen en kleinkinderen, ook als wij er niet meer zijn. Hij is trouw dat staat voor mij als een paal boven water.

Ik noemde iets over Opwekking aan het begin van dit stuk en ik wil ook afsluiten met iets wat ik in die periode heb geleerd. Wanneer we zeker weten dat Hij ons een opdracht heeft gegeven, moeten wij er alles aan doen om die goed uit te voeren. Dat is onze verantwoordelijkheid. Zijn verantwoordelijkheid is het om ons de middelen te geven die we daarvoor nodig hebben.
Of het nu kennis is, financiën zijn of het weer, zaken waar we geen echte invloed op hebben, mogen we heel eenvoudig bij Hem neerleggen in de verwachting dat Hij weet wat er nodig is. Hij zal Zijn verantwoordelijkheid naar ons toe nemen. Zo simpel is het.

Want nogmaals God is Trouw, met een hoofdletter, Hij zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Joop Gankema – april 2017

Zijn trouw kleurt de morgen – Opwekking 711
Zijn trouw houdt mensen op de been.
Ze spant zich uit over allen die U vrezen,
die voor U leven.

Ze laat ons nooit een dag alleen.
Ze wordt al eeuwenlang
en overal geprezen,
U hebt uw trouw bewezen.

Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!

Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen
elke dag opnieuw!

Uw trouw vult alles wat bestaat.
Ze is een schild
voor wie moe is en wie bang is
en voor wie hoop mist.

U trekt haar aan als een gewaad.
Ze beurt uw mensen op,
hun hoop wordt weer verfrist,
uw trouw wordt nooit betwist.

Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!

De hemel, zo hoog als de hemel,
zo hoog als de hemel is uw trouw.