Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Vriendelijkheid, een zoete vrucht

Verschrikkelijke ikke

Er is een verschuiving gaande in ons land: De samenleving van weleer schuift hoe langer hoe meer richting een ieder-voor-zich cultuur. Van alle kanten worden we aangemoedigd om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn, sterk, authentiek en ‘alles uit onszelf te halen’. Dat laatste lijkt me niet zo’n goed idee eigenlijk, want als onze ware aard tevoorschijn komt, zit daar niet zoveel vriendelijkheid tussen. Wanneer ik als een ‘verschrikkelijke ikke’ leef, is er weinig tot geen ruimte voor de mensen om mij heen. Dit bedoelt Jezus wanneer Hij spreekt over de liefde van velen die zal verkillen als de wetteloosheid toeneemt. (Mattheüs 24: 12) Ook Paulus schrijft er over in 2 Timotheüs 3: 1-2: “En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf…”. Terwijl vriendelijkheid juist gericht is op de ander!

Zoete vrucht

Een christen leeft vanuit de genade ontvangen van God de Vader, verworven door Jezus Christus. De Heilige Geest werkt in je leven de liefde tot God en je naaste. Je gezindheid verandert en de blijdschap die daaruit voortvloeit maakt dat de zoete vrucht van vriendelijkheid in je leven zichtbaar wordt. Vriendelijkheid is een eigenschap van God, weerspiegelt in Jezus tijdens Zijn leven op aarde. Bijbelse  vriendelijkheid staat tegenover heerszucht en wraakzucht maar is zeker niet soft! Een mooi voorbeeld van vriendelijkheid in de praktijk zien we in de handelwijze van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10). Hij is zachtaardig, bewogen met de nood van de man op de weg naar Jericho.Ook toont hij initiatief. Hij komt in actie en laat het niet aan anderen over om te helpen. Hij is hulpvaardig en ook bereidwillig om zijn eigen plannen even ter zijde te schuiven.

Vrucht dragen

“Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.” (Johannes 15: 16-17) 

Wat betekent dit voor ons? Het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan laat zien dat vriendelijkheid liefde in actie is, zonder kieskeurig te zijn. Ik streef er niet meer naar om de belangrijkste te zijn, sta niet op mijn strepen, maar ben bereid om de voeten van mijn collega’s te wassen. Ik verdraag de nukken van mijn puberkind en vergeef het familielid dat mij pijn deed. Vriendelijkheid is een vorm van genade. “Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeze 4: 31-32)  Tegelijkertijd sta ik open voor contact met andere generaties en andere culturen en neem daarin ook initiatief. Groet de ander, toon belangstelling: Ik zie jou, je bent van belang! Misschien is dat die jongere naast je in de kerkbank, of de gesluierde vrouw achter je in de rij bij de supermarkt. Maak eens een praatje met de alleenstaande moeder of eenzame weduwnaar in je buurt en luister aandachtig naar wat zij of hij te vertellen heeft.

Caroline de Koning – juli 2017