Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Terugblik Grootouderdag 2017

Voor de tweede editie van de Grootouderdag hebben zich ruim 40 grootouders aangemeld. Zij worden in de hal van De Bron te Hardinxveld-Giessendam ontvangen door de voorzitter van Stichting Generatio, de heer Joop Gankema. Het is positief dat grootouders die in 2016 aanwezig waren, hun enthousiasme hebben overgebracht op anderen en hen hebben meegebracht. Voor ieder is er een mooi programmaboekje. Genietend van een kopje koffie of thee maken de deelnemers hun keuze bekend voor de twee workshops die in het middagprogramma plaats vinden. Het dagthema  is ‘Grootouder: kleine schakel in Gods grote plan’. In de zaal wordt dit zichtbaar gemaakt door middel van een grote ketting waarin alle schakels met elkaar verbonden zijn. Na een korte introductiefilm over het werk van Generatio heet Jolein Hondsmerk de aanwezigen hartelijk welkom en gaat Gankema voor in gebed. Het is leuk hoe Jolein in haar rol als presentator, samen met haar oma de aanwezigen inspireert om een aantal rek- en strekoefeningen te doen als warming-up voor deze dag.  De samenzang wordt begeleid door Micha van Tulden en Carrianne de Geest.

Net als vorig jaar spreekt ds. Kees van Velzen vanuit zijn rol als opa. De christelijke grootouder in Psalm 71 en 92 draagt in de ouderdom nog vrucht: Hij looft God en bouwt de volgende generaties door te spreken over de wonderen van God in zijn leven. Zijn gebed is: “… verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.” Als grootouder mag je in praktisch en geestelijk opzicht een voorbeeld zijn voor je kleinkinderen. Door samen met hen op te trekken kunnen zij van jou leren en jij van hen natuurlijk ook. Gezegend ben je als kinderen en kleinkinderen op Gods weg wandelen! Opa’s en oma’s die geen contact hebben met hun kleinkinderen of wiens kinderen zonder God leven waardoor de kleinkinderen geen geloofsopvoeding ontvangen, ervaren dit als ‘lijden’. Vanuit 1 Petrus 4:7 wijst Van Velzen op het belang van het gebed: “… wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.” Geef je verdriet, je zorgen, je lijden over aan God de getrouwe Schepper (vers 19). Bid om wijsheid en blijf het goede doen! Als je lijdt om de Naam van Christus, wordt Hij verheerlijkt (vers 14 en 16). In vers 15 staat echter een waarschuwing: “Maar laat niemand van u lijden als (…) iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.” Ouders moeten hun kinderen loslaten en de keuzes die zij maken respecteren ook al ben je het er niet mee eens. Word geen bemoeial!

Orthopedagoog en oma Marja Bos stelt dat je aan je nieuwe rol als opa en oma zult moeten wennen.  Welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden heb je, welke kansen krijg je of voel je verplichting? De invulling van het grootouderschap geeft vreugde maar soms slaat stress toe. Geef je grenzen aan. De verantwoordelijkheid voor de kleinkinderen ligt primair bij de ouders. Bos staat stil bij de verschillen die er zijn tussen opvoeden toen en nu. Als grootouder ben je een belangrijke schakel tussen de generaties: vertel de unieke familieverhalen door aan je (klein)kinderen. Alle aanwezigen krijgen een afbeelding van een zilveren ketting met één gouden schakel en de opdracht op te schrijven wat jij wilt doorgeven aan je (klein)kinderen.

Opa Corné Platschorre vindt dat opa’s en oma’s vooral ook heel erg moeten genieten van het grootouderschap. Op ludieke wijze neemt hij de aanwezigen een test af en stelt een ‘Grootouder-keurmerk’ in het vooruitzicht voor de winnaar. Nadat hij een zelf gecomponeerd lied heeft gezongen is het ochtendprogramma ten einde. 

Rob Hondsmerk, directeur van Stichting Generatio is niet aanwezig. Via een filmpje doet hij een oproep om ruimhartig te geven tijdens de collecte die gehouden wordt voor de onkosten van deze dag. De ingrediënten voor de pauze zijn een heerlijk kopje soep, onderlinge ontmoeting en kijken en kopen bij de stands van Laser&Meer, Verbonden voor het Leven, Boeksjop Rinnah en Generatio. Ineke Kats verzorgt een mini workshop ‘haartjes vlechten’: Speciaal voor oma’s (en opa’s) die regelmatig met hun handen in het haar (van hun kleindochters) zitten.

Het middagprogramma biedt vijf gespreksgroepen met uiteenlopende onderwerpen en twee workshops:  ‘Samen met je (klein)kind de Bijbel lezen!’ en ‘Zoveel moois om door te geven!’ Tijdens de gesprekgroepen wordt nagedacht en gesproken over: ‘Wat doet scheiding met grootouders?’, ‘Help! Mijn kleinkind luistert niet naar mij’, ‘Hoe bewaar je de balans?’, ‘Pubers zijn leuk!?’en ‘Een kleinkind met een etiketje’. Mooi, om op deze plaats met elkaar te delen waarover je verdriet of zorgen hebt, hoe je van een ander leert dat je zaken anders kunt aanpakken of er op een andere manier naar kunt kijken.

De Grootouderdag wordt plenair afgesloten. Voor iedereen is er een fotolijstje met daarin de Bijbeltekst Spreuken 17:6 in verschillende vertalingen: Het grootste geschenk voor grootouders zijn hun kleinkinderen! In de hal is er voor ieder nog een kopje koffie, thee of glaasje sap. Hier kan het enquêteformulier worden ingeleverd en natuurlijk nog even worden nagepraat. Uit reacties van deelnemers blijkt dat de opzet van deze dag geslaagd genoemd kan worden. Er wordt al uitgekeken naar een volgende editie van de Grootouderdag!