Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Zorg dat je niet van de Weg waait!

Kinderen hebben vrienden en vriendinnen nodig, net als hun ouders trouwens. Sterker nog, zodra ze de tienerleeftijd gaan bereiken worden hun vrienden in veel gevallen (tijdelijk) belangrijker dan hun ouders. Kinderen gaan zich richten op de mening van hun vrienden, passen hun kleding aan, muziekstijlen veranderen en nog veel meer veranderingen vinden plaats aan de hand van meningen en overtuigingen van de vriendengroep. Dat is niet erg zolang een kind zelf weet waar het staat en de vriendengroep geen negatieve invloed heeft. Daarom is het belangrijk dat kinderen weten waar ze staan en wat hun basis is. En dat hun ouders betrokken zijn bij hun vrienden en activiteiten! Deze family night geeft ze op een creatieve manier aan wat er gebeurt als vrienden hen van het rechte pad af willen brengen of als ze geen duidelijk houvast hebben in hun leven. U heeft hiervoor een touwtje, een vaas, een stukje metaal of iets anders zwaars dat u aan het touwtje vast kunt binden, uw Bijbel ( bij voorkeur Het Boek) en een ventilator nodig.

Zet een stoel klaar waar de kinderen op mogen staan. Aan de kant van de rugleuning zet u een vaas op de grond, zodanig dat als de kinderen op de stoel staan ze het touwtje net in de vaas kunnen laten zakken. Laat ze dat een keer proberen en ze zullen merken dat het eerste begin nog wel lukt maar dat het moeilijk is om het hele touwtje in de vaas te laten zakken. Vervolgens zet u aan de zijkant van de stoel en de vaas een ventilator neer. Laat hem zo mogelijk op verschillende standen de lucht in de richting van het touwtje verplaatsen. Als de kinderen proberen om nu het touwtje in de vaas te krijgen, zullen ze ontdekken dat hoe meer wind er staat, (hoe sterker de invloed van hun vrienden is) hoe moeilijker het is om het touwtje in de vaas te krijgen. Dat doel bereiken wordt ten slotte onmogelijk als de wind, de verkeerde invloed van vrienden, te sterk is geworden. Hoe los je dat probleem op? Je kunt per slot van rekening vaak niet voorkomen dat die negatieve invloed in je leven komt, zeker niet als we weten hoe belangrijk die vriendengroep is voor kinderen. Je moet je er dus tegen wapenen! Dat kun je doen door een duidelijk doel voor ogen te hebben en een kompas dat je niet uit de richting laat blazen. Om dat te illustreren, binden we aan het touwtje een stukje ijzer of iets anders zwaars vast. Het gevolg is dat de ventilator nog zo hard kan blazen, het touwtje vindt toch zijn weg naar de opening van de vaas!

Kinderen begrijpen heel goed hoe dit in elkaar steekt. Lees daarbij de bijbelgedeelten uit Spr. 1:8-10 “Mijn zoon, luister naar de wijze raad van je vader, zoek je houvast in wat je moeder je geleerd heeft. Dat zal je in het leven verder helpen. Mijn zoon, als slechte mensen proberen je om te praten, ga dan niet overstag.” En in hoofdstuk 12 vers 3 “De goddeloosheid doet  de mens geen goed, maar de rechtvaardigen blijven standvastig, als een boom met sterke wortels.” Bespreek verder wat dit voor hun leven betekent. De kunst is om hier de verbinding te leggen met hun dagelijkse leven want ook jongere kinderen hebben hier best al mee te maken en kunnen daar over nadenken. Hoe sterk staan zij in hun schoenen? Hoe goed geeft hun kompas richting? Een interessante vraag is ook of zij kunnen aangeven welke vrienden met dingen komen die het hun moeilijk maken om hun doel te bereiken. Oftewel, het is belangrijk dat onze kinderen als het ware leren om een analyse te maken van de zijwind in hun leven. Uiteraard moeten ouders daarbij helpen maar het kan ze een goed inzicht geven in wat er daadwerkelijk aan de hand is. Wat voor kinderen heel belangrijk kan zijn is dat je als ouders hierin ook eerlijk uit je eigen leven kunt delen. Het leven van een christen is niet altijd gemakkelijk en ook als volwassene heb je dat sterke kompas nodig om je doel te bereiken. Je staat als ouders en kinderen voor dezelfde opdracht!