Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Jonge gezinnen onder druk

In mijn praktijk (die ik heb als psycholoog) ben ik regelmatig met gezinnen in aanraking gekomen die gebukt gingen onder allerlei vormen van druk en verwachtingen die zij gewoon niet waar konden maken. Dat leidde tot allerlei situaties waardoor mensen uiteindelijk niet meer wisten hoe zij verder moesten en dan in de hulpverlening terecht kwamen. Deze gezinnen vormen geen uitzondering. We zien het om ons heen, in onze families, onze kerken en overal in de maatschappij. Welke druk ervaren (jonge) gezinnen dan? Ik noem er een paar al pretendeer ik zeker niet dat deze lijst uitputtend is.

Keuzestress

Kiezen is een elementair gebeuren in ons leven. Elke dag moeten we keuzen maken. Sommige zijn vanzelfsprekend, anderen brengen jonge mensen in een spagaat. Waar doen ze wijs aan? Welke producten moeten ze kopen (reclames zijn overal), wat is het beste voor de opvoeding van hun kinderen? Wie het weet mag het zeggen. Deskundigen spreken elkaar elke dag tegen en niemand spreekt het verlossende woord. Als gevolg daarvan gaan veel ouders gebukt onder een schuldgevoel. Dat wordt nog versterkt door veel grootouders die, komende uit een – in dit opzicht – meer overzichtelijke wereld, precies weten wat hun kinderen zouden moeten kiezen.

Financiële stress

Een huis kopen is voor starters op de overspannen woningmarkt bijna een onbegonnen zaak. Je moet al twee inkomens hebben om een huis te kunnen kopen en de eisen die worden gesteld om iets te mogen huren zijn ook voor veel starters een mission impossible. Tel daarbij op dat veel jonge mensen een studieschuld hebben en de belastingen in ons land torenhoog zijn, en dan kunnen we ook hier het ontstaan van ongezonde stress wel uittekenen.

Opvoedingsstress

Kinderen opvoeden in deze tijd is ook niet eenvoudig. Wie weet nog hoe het moet in deze digitale wereld? Welke principes moet je hanteren? Pedagogen spreken elkaar tegen, de digitale social media hebben al op jonge leeftijd een enorme zeggenschap gekregen en de consultatiebureaus maken het er ook niet overzichtelijker op voor jonge ouders, afhankelijk als die vaak zijn van het advies dat ze daar krijgen.

Stress in de kerk

We mogen niet onvermeld laten dat we ook in de kerk vrolijk meedoen aan het opbouwen van stress in het leven van jonge mensen. Immers er wordt ook daar veel van hen verwacht: meedraaien in allerlei kringen en groepen, extra bijeenkomsten bijwonen, financieel bijdragen en uiteraard ook zorgen voor je eigen geestelijke groei en gezondheid.

De gevolgen van deze soorten stress leiden weer gemakkelijk tot een andere soort stress: relatiestress, met vaak desastreuze gevolgen.

Ik moet bij dit soort zaken altijd denken aan wat de schrijver van de Hebreeën brief noteert in Hebr. 4 als hij spreekt over de belofte “om in te gaan tot de rust van God.” Kunnen we dat nog? En hoe werkt dat dan? Leren omgaan met stress is een belangrijk iets waarin we veel kunnen leren, maar de basis is het ontdekken hoe je temidden van de hectiek van het leven rust kunt vinden bij God. Daarvoor is het nodig om activiteiten te stoppen, te leren mediteren over het woord van God en te leren luisteren naar de stem van God. Dus veel stress? Zoek de rust bij God!

Om jonge gezinnen te bemoedigen in hun zoektocht en ze te helpen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen, organiseren we samen met 'Maak ze Sterk' weer een JongeGezinnenDag. Deze dag wordt gehouden op 5 oktober in Aalsmeerderbrug en het thema is 'Hand in hand'.

Rob Hondsmerk - maart 2019