Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Zingende kinderen

In deze lijdensweken zal er in veel gezinnen gesproken zijn over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een geweldige gebeurtenis zal die intocht geweest zijn. Jezus die verwelkomd wordt als een koning en alle mensen die roepen, zingen en zwaaien met palmtakken. Wat zullen de kinderen die erbij waren opgetogen zijn geweest. Denk eens aan je eigen kinderen hoe blij ze zijn als het koningsdag is. Vlaggetjes, liedjes die gezongen worden. Wat een feest!  Die blije kinderstemmetjes die rond de vlag op het schoolplein koningsdagliederen zingen. Wat kunnen we daarvan genieten. Maar hebben we er al bij stil gestaan hoezeer God ervan geniet als Hij de stemmen van onze kinderen hoort als ze lofliederen zingen voor Hem? Dat is Koningsdag in het groot! De grote Koning die de hulde van onze kinderen echt waard is! Het is mooi om daar ook eens met je kinderen bij stil te staan en er, eventueel rond koningsdag, een gezinsmoment over te houden. 

Bekijk als inleiding op het gezinsmoment een filmpje of foto’s van de koning en koningin die met de gouden koets rijden en van zingende kinderen op koningsdag. Het is ook leuk om een stukje na te spelen. Zet je kind(eren) op een kleed en trek dat door de kamer heen. Laat de anderen langs de ‘route’ staan en zwaaien en zingen.

Bespreek met elkaar waarom je zwaait naar de koning en liedjes zingt rond koningsdag. Lees daarna met elkaar een stukje uit de Bijbel. Bijvoorbeeld Psalm 8:3 Uit  de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd. Of Psalm 22:4 U troont op de lofzangen van Israël. Met grotere kinderen kan je deze teksten bespreken. Houdt het voor kleine kinderen eenvoudig en gebruik deze teksten om ze te laten zien dat het in de Bijbel ook gaat over zingende kinderen. Vertel of lees het verhaal voor van de intocht in Jeruzalem, maar dan in het bijzonder het gedeelte over dat Jezus daarna in de tempel komt en dat de kleine kinderen daar zingen voor Hem. Daarover staat in de Bijbel: Toen de overpriesters en Schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen:  Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht? Matth. 21: 15-16  Bespreek met de kinderen hoe fijn de Heere het vindt als ze lofliederen zingen voor Hem en zing met elkaar wat mooie liederen of psalmen. Een bijpassend lied is: Majesteit (Opw.181). Maak als verwerking met elkaar een loflied voor God, eventueel op de wijs van een ander bekend lied. Houd het voor jonge kinderen eenvoudig en kort. Een liedje van drie zinnen is al mooi. Maak instrumenten van bijvoorbeeld lege blikjes, belletjes, schudkokers, enz. Op internet zijn talloze ideeën te vinden. Zing met elkaar het (zelf bedachte) lied en maak de muziek erbij.

Sta er trouwens voor jezelf eens bij stil welk voorbeeld je aan je kinderen geeft. Ze nemen over wat ze horen. Op school of op straat horen ze wellicht lelijke woorden en rare praat, maar laten wij onze kinderen leren hoe ze lofliederen kunnen zingen. Hoe meer ze het thuis horen hoe meer ze het zelf zullen doen. En naast dat het tot eer van God is om met elkaar liederen voor Hem te zingen is het ook zo dat het de duivel op de vlucht laat slaan. Probeer het eens uit, als er geruzie is, ga dan met elkaar zingen. Het zal even vreemd zijn, maar het jaagt de boze weg en maakt de weg vrij voor blijdschap, liefde en vrede.

Veel zegen!

Julian Bossenbroek – maart 2019