Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Opa en oma, wat wordt er van je verwacht?

Het zou een familie in de kerk kunnen zijn. Oma Loïs, moeder Eunice en kleinzoon Timotheüs. De vrouwen leefden vanuit het vaste geloof in Jezus. En Timotheüs had levenslang profijt van zijn Bijbelse opvoeding. Wat zegt dat voor grootouders van nu?

Mijn oma herinner ik me als een vrouw die, gekweld door reumatische pijnen, altijd op haar stoel zat. ’s Morgens en tijdens het eten op een gewone stoel aan tafel. ’s Middags in een leunstoel in de voorkamer. Vanaf haar plaats vormde zij de spil van het huis. Zij leerde mij lezen. Vermaande me als ik fluitend en met mijn handen in de zakken binnen kwam lopen. Dat paste niet voor een meisje. En vroeg opa rekening te houden met ‘het kind’, als hij na de maaltijd gewoontegetrouw een heel hoofdstuk uit de Bijbel ging lezen. Ook als dat gedeelte 58 verzen bevatte.

Mijn opa was een wat stille man die ineens raak uit de hoek kon komen. Hij maakte steevast hetzelfde grapje na de afwas: „Als je klaar bent, mag je ophouden hoor.” Achteraf gezien heb ik best veel meegekregen van hun denk- en leefwereld. Niet het minst van hun verhouding tegenover de Heere. En zij lieten me voelen dat ze veel van me hielden. Zij woonden een straat bij ons vandaan en ik kon daar in en uit lopen.

Bijbeltje

Onze ouders en schoonouders kennen het voorrecht van het zomaar aan komen waaien van hun kleinkinderen niet. Dat betreuren ze tot op de dag van vandaag. Toen de kinderen nog klein waren, woonden wij in een andere provincie. Bij opa en oma op bezoek betekende een dagje op visite. En omgekeerd kwamen opa en oma ook niet zomaar voor een uurtje. Natuurlijk hielden we van beide kanten de verjaar- en vierdagen bij. Soms logeerden de kinderen. Maar het gewone reilen en zeilen van de kleinkinderen kwam op die manier niet helemaal in beeld.

De schoonouders beamen dat. Zij hebben een paar jaar in een plaats verderop gewoond en toen waren de kinderen al zo groot, dat ze zelf op de fiets naar opa en oma toe konden gaan. „In die tijd kregen we een andere band met onze kleinkinderen. Wat vanzelfsprekender.”

De betrokkenheid is er niet minder om geweest. Wie zeven werd, kreeg een eigen Bijbeltje. Later nog een. De jongens een Bijbeltje met een rits, de meiden een met een zilveren slotje. Schoolrapporten lagen lang op de kast, omdat opa en oma ze ook nog moesten zien. Als ouders hebben we veel steun van hen ervaren. Maar (bijna) altijd op afstand.

Goede raad?

De afstand speelt voor ons als nieuwe generatie grootouders geen rol. Alle kleinkinderen wonen op loopafstand. Nabijheid betekent dat we veel van elkaar zien en horen. We komen elkaar tegen in de kerk, op school, in de winkel... Mag ik me met wat dan ook bemoeien? Waar ligt mijn/onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze kleinkinderen? Ga ik structureel oppassen als beide ouders werken? Goede raad kan helpend zijn, maar is ongevraagd zelden welkom. Zitten de kinderen wel te wachten op mijn opvoedkundige tips?

Grootouders namen in de Bijbelse tijd en vroeger ook in ons land een vanzelfsprekende positie in. Salomo zegt in Spreuken 17:6 dat de kindskinderen de kroon der ouden zijn, en de vaderen het sieraad van de kinderen.

Miriam Stoppard zegt in ‘Het boek voor opa’s en oma’s’ (Houten M.O.M. 2008):

„Grootouders waren de schatbewaarders van geschiedenis, ervaring, wijsheid, vaardigheid, gebruiken en tradities. Dat leidde tot een diep respect voor ouderen. Nu kunnen we onder invloed van de technologie slechts een fractie overdragen van de verzamelde kennis van onze samenleving.”

De tijd is wezenlijk anders dan toen onze kinderen klein waren. Ze zijn me op digitaal gebied in ieder geval vooruit. Ook de kleinkinderen springen verbazend handig om met alle van een scherm voorziene apparaten. De jongste telg van ruim een jaar zag laatst mijn telefoon liggen. Hij drukte direct op de juiste knop en veegde met zijn worstenvingertje over het scherm om verder te kunnen.

Onwankelbaar

Zeven jaar oma zijn leert me dat ik geen ouder ben. Dat ik niet hoef op te voeden. Maar mee mag optrekken en mee mag denken. Met soms een gevoel van teleurstelling als de zorgen met anderen worden gedeeld. Met angst voor de toekomst: wat een verleidingen die ook aansluiten bij het hart van de kleinkinderen, omdat ze buiten het paradijs leven! Met het dagelijks gebed of zij de Heere Jezus mogen leren kennen. Met de opdracht van Psalm 78: „Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.” Met de vreugde van de kleine dingen. Voorlezen, samen zingen, een pannenkoekenfeest.

Veel verandert in een adembenemend tempo. Wat onwankelbaar vast staat, is het Woord van God. Van die God Die vervuld heeft wat op onze trouwdag klonk: „En gij zult uw kindskinderen zien.”

Gouden regels voor goed grootouderschap

• Bid dagelijks voor (klein)kinderen en vertel dat aan hen.
• Houd de communicatie te allen tijde open.
• Wees duidelijk in wat je wel en niet wilt en maak afspraken.
• Realiseer je dat je kleinkinderen niet jouw kinderen zijn.
• Respecteer de opvoedregels van de ouders en wees duidelijk over je eigen huisregels.
• Realiseer je dat het vroeger ook niet ideaal was.
• Ga niet wedijveren met de eventuele opa en oma aan de andere kant.
• Lekker verwennen is prima; van ongezond bederven wordt niemand gelukkig.
• Als oppasgrootouder krijg je min of meer toch een opvoedtaak. Kijk eens op www.generatio.nu voor tips en toerusting.

Mettie de Braal (eerder gepubliceerd in en met toestemming overgenomen uit gezinsblad Terdege (15 april 2016).