Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

De liefde tussen ouder en kind – vanzelfsprekend?!

Wie actief is op social media, komt ze waarschijnlijk heel regelmatig tegen: foto’s van prachtige, gelukkige gezinnen. De liefde tussen ouder en kind spat er vanaf. Natuurlijk zijn er ook zat momenten waarop diezelfde ouders hun kinderen wel achter het behang kunnen plakken, momenten die we meestal niet delen op social media. De liefde echter die je als ouder voelt voor je kind(eren) zal iedere ouder bekend voorkomen. Het vormen van de liefdesband tussen ouder en kind is een prachtig gegeven dat God in de schepping heeft gelegd. Het gaat echter niet vanzelf!

Een gezonde liefdesband tussen ouder en kind komt voort uit een veilig hechtingsproces. Met hechting wordt de diepgaande relatie tussen ouder en kind bedoeld, die beide kanten op gaat. Op het moment dat een baby geboren is, is hij* compleet hulpeloos en heeft hij zijn ouders nodig om te overleven. Ouders die er voor hun kind zijn en hem alle liefde en aandacht geven, laten zo hun kind merken dat hij veilig, geliefd, geborgen en belangrijk is. Dit proces van hechting begint duidelijk vorm te krijgen rond de 7 maanden. Er wordt in deze periode het grootste deel van de diepgaande band tussen ouder en kind geweven. Deze band wordt geweven door de fysieke en emotionele beschikbaarheid van zowel ouder als kind. De hechtingsrelatie die ontstaat tussen ouder en kind is de basis voor alle relaties die het kind later aan zal gaan. Daarnaast weten we uit onderzoek dat een veilige hechting bijvoorbeeld bijdraagt aan een positiever zelfbeeld op latere leeftijd.

Als ouder kun je in dit proces je taak op je nemen door fysieke affectiviteit te tonen (bijv. knuffelen, stoeien), fysiek beschikbaar te zijn (bijv. dingen ondernemen met je kind, er zijn als je kind je nodig heeft) en ook emotioneel beschikbaar te zijn (let op de non-verbale en verbale signalen van je kind en reageer daar gepast op). Daarnaast is het belangrijk om duidelijke grenzen te stellen voor je kind. Door tijd en energie te steken in het ontwikkelen van deze band, zal de liefde tussen jou en je kind steeds verder groeien.

Een lastige taak? Op sommige dagen wellicht meer dan op andere. Gelukkig hoef je als ouder deze taak niet alleen aan te gaan. God is in de Bijbel heel helder als het gaat om de relatie tussen ouders en kinderen. Alle teksten daarover doornemen voert te ver, maar er is één tekst die specifiek aan vaders gericht is, maar duidelijk maakt hoe deze relatie verder gebouwd kan worden: ‘Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals God dat wil.’ Ef. 6:4. / Spreuken 22:6 ‘Oefen een knaap naar de eis van zijn weg en hij zal daarvan niet afwijken wanneer hij oud geworden is.’/ Er is liefde nodig om te kunnen vermanen en vormen. Zonder liefde leidt het altijd tot bitterheid. Ouder, samen met God mag je werken aan de liefdesband tussen jou en jouw kind en daarbij in je rol als ouder een voorbeeld zijn van de grootste liefde die bestaat: de liefde van God de Vader.

Christa Baksteen – mei 2019

*Vanwege de leesbaarheid van dit artikel wordt het kind overal met ‘hij’ aangeduid. Vanzelfsprekend kan hier ook ‘zij’ worden gelezen.