Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Wie is de Heilige Geest

Het is bijna weer Pinksteren. Een mooi moment om samen met de kinderen stil te staan bij deze wonderlijke gebeurtenis. Bijzonder om te lezen hoe God Zijn Geest op de gelovigen heeft uitgestort, maar hoe bijzonder is het om er ook bij stil te staan dat God nog steeds Zijn Geest overvloedig wil geven aan ons en onze kinderen. Het Pinksterfeest werd door het Joodse volk gevierd op de dag dat God Zijn wet aan Israël gaf vanaf de Sinaï nadat het volk uit Egypte geleid was. De wetgeving ging gepaard met bazuingeluid, donder, bliksem en vuur. Wat een angstaanjagende gebeurtenis is dat geweest. Het vuur van God zou de mensen in één ogenblik verteren als ze ook maar één stap zouden zetten over de omheining die rondom de Sinaï gezet was. Wat een verschil met wat we zien bij het Nieuw Testamentische pinksterfeest! Door het offer van Jezus Christus is de weg tot God vrij. Hij komt niet tot de gelovigen met een verterend vuur, maar met het krachtige vuur van de Geest dat harten in vuur en vlam zet voor Hem. Wat een geweldige zegen dat we aan onze kinderen mogen vertellen over de Heilige Geest en ons samen met hen uitstrekken naar vervulling van onze harten met Zijn Geest waardoor we de vrucht- en de gaven van de Geest ontvangen, zodat anderen zullen merken dat Jezus  Overwinnaar is.

Begin dit gezinsmoment met de vraag: Wie is de Heilige Geest? Bespreek aan de hand van onderstaande plaatjes kort dat de Heilige Geest deel uit maakt van de Drie-eenheid van God. Je kunt Hem niet zien, maar wel ervaren. Met oudere kinderen kan je de tekst uit Joël 2:28 lezen. Vertel dat de Heilige Geest op sommige mensen in het Oude Testament neerkwam, bijvoorbeeld op profeten. Maar dat God heeft beloofd dat in de laatste dagen alle gelovigen, ouderen en jongeren, vervuld zullen worden met de Heilige Geest.

(De Drie-eenheid verduidelijken: afbeelding 1afbeelding 2)

Ga daarna verder met een proefje. Neem een kleine glazen fles (bijvoorbeeld een bier- of frisdrankflesje), een ballon (liefst oranje, zodat het op een vlam lijkt) en een föhn. Schuif de opening van de ballon over de hals van de fles. De ballon hangt slap op het flesje. Vraag de kinderen de ballon op te blazen zonder deze van de fles af te halen. Natuurlijk gaat dat niet lukken. Vertel de kinderen dat we net zijn als dat flesje met die ballon. Ook al houden we van God en willen we voor Hem leven, uit onszelf kunnen we niet vol worden van Gods kracht. Gods kracht, liefde en vervulling komt niet van binnenuit, maar van buitenaf. Bij God zelf vandaan. Hij wil ons Zijn Geest geven, zoals ook aan de gelovigen op het pinksterfeest. Je kunt schudden met het flesje, het op zijn kop houden of wat dan ook, maar uit zichzelf zal de ballon nooit vol worden met lucht. Pak nu de föhn en blaas hete lucht op de buitenkant van het flesje. De lucht in de fles zal uitzetten door de warmte van de föhn, waardoor de ballon een klein beetje opgeblazen wordt en rechtop gaat staan. Leg aan de kinderen uit dat God Zijn Geest over je wil geven, zodat je vol wordt van Hem en zodat anderen aan je gaan zien dat je bij Jezus hoort.  De lucht die in de ballon stroomt kun je niet zien, maar je ziet wel dat er wat gebeurd met de ballon. Zo is het ook met de Heilige Geest.

Vertel het verhaal over Pinksteren of lees het voor uit een kinderbijbel. (tip: Kinderbijbel bij de HSV. Daarin staan twee mooie verhalen over Pinksteren met wat vragen die je kunt stellen). Voor wat oudere kinderen staat er een filmpje op www.abcvoorkinderen.nl met een uitleg over de Heilige Geest en het pinksterfeest.

Het is mooi om met elkaar te bidden om een krachtig werk van de Heilige Geest in de harten van alle gezinsleden. Er zijn ook mooie bijpassende liederen om met elkaar te zingen. Denk aan ‘Door de kracht van de Heilige Geest’ van Elly en Rikkert, ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart’ of ‘Heer ik hoor van rijke zegen’.

Maak als verwerking een knutselwerk met gesmolten wasco. Neem een canvasdoek of stevig wit papier en wasco of ander vetkrijt in verschillende kleuren. Plak de krijtjes bovenaan het doek of papier vast met de punten naar beneden. (dit kan je eventueel al van tevoren doen, zodat het goed droog is als je gaat beginnen). Zet het doek of papier rechtop en blaas met de föhn op de krijtjes zodat ze smelten en de verf naar beneden druipt. Kijk op internet voor mooie voorbeelden. Als je oranje, rood en geel neemt kun je vlammen maken, waarover het in het verhaal ging. Je kunt ook verschillende kleuren nemen en vertellen dat als God met Zijn Geest blaast dat er dan mooie dingen tevoorschijn komen: liefde, blijdschap, vrede, goedheid..enz. Of noem de 3000 verschillende mensen die op de pinksterdag aangeraakt werden door de Geest en een eenheid gingen vormen. Zoals de verschillende kleuren uitlopen en in elkaar overlopen. We zijn verschillend, maar Gods Geest maakt ons één. Veel mogelijkheden dus om er een mooie betekenis aan te geven. Maak er een mooi kunstwerk van!

Je kunt dit gezinsmoment eventueel gebruiken als begin van een serie gezinsmomenten over de vrucht van de Geest of over de gaven van de Geest.

Julian Bossenbroek – mei 2019