Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Grenzen bewaken

Grenzen stellen… Dat blijkt voor ons mensen best lastig te zijn. Nog lastiger kan zijn om ons aan de door onszelf of door een ander opgelegde grenzen te houden. Dat geldt op vele terreinen van het leven. Voor jongere kinderen gaat dat misschien over gedrag, snoeperijen of computertijd. Voor de wat oudere kinderen is grenzen bewaken wat betreft de smartphone een echte uitdaging. Wat vinden we over grenzen in de Bijbel? Al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel heeft God het over iets als grenzen. In Genesis 1 vers 9 en 10 lezen we dat God de wateren liet samenvloeien tot zeeën en rivieren. Zodat er scheiding was tussen het droge en de wateren. In Psalm 74:17 staat ook dat God de grenzen van de wereld heeft vastgezet. Als we om ons heen kijken zien we, zéker in Nederland, dat er ook nu nog grenzen worden gesteld aan het water zodat het niet onbeheerst overal heen kan vloeien. Denk maar eens aan de talloze dijken die er in ons land zijn. Vul een grote bak met zand en laat de kinderen daar één of meerdere dijkjes in maken. Neem een gieter met water en kijk met elkaar of de dijken het houden en de grenzen van land en water bewaakt kunnen worden. Praat er met elkaar over dat het goed is dat er grenzen zijn. Neem een groot vel papier en maak een woordweb rondom het woord ‘grenzen’. Denk aan woorden zoals douane, politie, vluchtelingen, regels, afspraken, enz.  Stel vragen aan de kinderen die gaan over de regels van schermtijd op de computer, gedrag, gebruik van de smartphone. Waarom zouden we die regels hebben? Wat is het positieve van die regels en wat vind je er negatief aan? Wat zou je ervan vinden als we helemaal geen grenzen zouden stellen aan het gebruik van media? Wat zou je dan doen en welke gevolgen zou dat hebben? Kijk een filmpje van een dijkdoorbraak of overstroming. Bespreek wat de gevolgen zijn als het water een grens overgaat. Stel vragen als: wat denk je dat er gebeurd als je je niet aan de grenzen houdt die wij je gesteld hebben? Wat zouden goede grenzen zijn? Wat vind je van grenscontrole? (door de douane bij echte grenzen of door ouders wat betreft grenzen aan het gebruik van media). Vertel het verhaal van de priester Eli, die zijn zonen steeds weer de grens over liet gaan van de geboden die God gesteld had. Of kies het verhaal van de schepping waarbij je de nadruk erop legt dat God voor alles een eigen plaats had bedacht, zodat water en land van elkaar gescheiden zijn. En benadruk waarom God de mens geschapen heeft. Zodat alles tot Zijn eer zou zijn. Daarvoor zijn wij ook op deze wereld. Zodat we voor God zouden leven. Doen we dat als we vooral heel veel voor onszelf bezig zijn? Als we zelf steeds onze grenzen oprekken? Leven we tot eer van God als we heel erg met ons uiterlijk bezig zijn en ons profileren op social media? Hoe kunnen we beantwoorden aan het doel van ons leven? Wat is eigenlijk jouw levensdoel?

Maak als verwerking een verkeers- of waarschuwingsbord. Laat de kinderen er zelf eentje ontwerpen waarin het gaat over het bewaken van grenzen of houden aan regels. Als je ergens een magneetbord hebt kan je ook kleine ‘verkeersbordjes’ laten maken en er een magneetvel achter plakken. Zodat je je eigen magneten hebt die je eraan herinneren dat het belangrijk is je aan de regels te houden en de grenzen te bewaken.

Bid als afsluiting met elkaar om Gods hulp bij het nakomen van afspraken. Stel jezelf daarin ook kwetsbaar op en vraag God of hij jullie als ouders ook wil helpen om de juiste grenzen te stellen en die te bewaken. Dank God dat Hij altijd bereid is te helpen als het ons aan wijsheid ontbreekt en ons te vergeven als we grenzen over zijn gegaan. Dank God dat Hij grenzen aangeeft, maar ook dat er op één terrein in ieder geval geen grenzen zijn: er zijn geen grenzen aan Gods liefde en aan Zijn macht.

Zing met elkaar het lied Opwekking 425 ‘Er is geen grens’ of het lied ‘Is hier een hart door vrees benard’ - Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht’.

 

Julian Bossenbroek – maart 2020