Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Effecten van de Coronacrisis op kinderen

Inmiddels zijn we beland in de achtste week van de intelligente lockdown en gaan volgende week 11 mei de scholen en opvang weer open. Jullie hebben vast alle (goedbedoelde) adviezen en activiteiten op social media de revue zien passeren: van ‘Hoe maak ik een dagschema?’ tot aan ‘De 10 leukste activiteiten binnenshuis’. Kinderen verblijven binnenshuis. Wat zijn de effecten van deze crisis op onze kinderen? 

Korte termijn effecten

Deze onrustige tijd heeft zijn weerslag op elk kind. Baby’s voelen de stress of spanning van hun ouders. Je kunt dit merken, als ze bijvoorbeeld onrustig zijn of meer huilen. Dreumesen kunnen ongeduldiger worden of slechter gaan eten of slapen, doordat ze opa en oma niet meer zien (en niet met hen mogen knuffelen). Peuters en kleuters kunnen de vraag stellen waarom ze niet meer naar de peutergroep en school gaan. Schoolkinderen kunnen reële angst ervaren door wat ze op het jeugdjournaal zien en wellicht zijn er dierbaren aan Corona overleden.

Je hebt grofweg twee groepen kinderen: kinderen die deze periode geweldig vinden, want

  • Pa & ma zijn altijd thuis
  • Er is minder haast, we hoeven nergens op tijd naar toe
  • Er is letterlijk meer rust en geen stress; denk bijvoorbeeld aan kinderen die beter gedijen in prikkelarme omgevingen, introverte kinderen en kinderen die gepest worden op school

En je hebt een groep kinderen die deze periode als negatief beleven, doordat:

  • Ze vriendjes & meesters/juffrouwen/pedagogisch medewerkers missen
  • Ze de kerk, familie en andere sociale contacten missen
  • Alle buiten activiteiten zijn stopgezet (sport, feestjes, uit eten) en ze het saai vinden

Uiteraard kunnen deze gevoelens elkaar ook afwisselen.

Lange termijn effecten

Pandemieën hebben verstrekkende gevolgen op alle domeinen van het leven en de maatschappij. Op wereldschaalgrootte heeft dit effect op de volgende generaties. Wat doet het met gezinnen?

Onderzoek laat zien dat stress bij ouders vaak samen gaat met problemen in de opvoeding. Ouders met hogere fysiologische stressniveaus hebben bijvoorbeeld groter risico op kindermishandeling. Gestreste ouders interpreteren het gedrag van hun kind vaker negatief. Stress veroorzaakt natuurlijk niet altijd opvoedingsproblemen of kindermishandeling, maar stressfactoren kunnen de opvoeding wel bemoeilijken.

En als je in financiële moeilijkheden zit vanwege gedwongen ontslag, of je bent alleenstaand en je moet thuiswerken met thuisonderwijs en vermaak combineren, of je bent angstig omdat je in een risicogroep zit vanwege je gezondheidsstatus, dan zijn deze stressfactoren drukkend op een gezellig thuis en een gezellige opvoeding.

Opvoeden= vόόrleven

Jonge dieren kijken goed naar hoe hun ouders iets aanpakken en doen het vervolgens na. Kijk bijvoorbeeld naar jonge eendjes, netjes in een rij volgen zij hun ouders/opvoeders. Kinderen kijken ook naar hun ouders. Een baby die niet goed weet hoe hij moet reageren in een bepaalde situatie kijkt naar de reactie van zijn moeder. Opvoeden is vόόrleven, het voordoen. Misschien is het nu nog meer dan vόόr de Coronacrisis: kinderen kijken naar ons hoe wij reageren op deze crisis. Jouw reacties en gedrag hebben wellicht het meeste effect op je kinderen dan alle top 10 leukste activiteiten en dagschema’s.

Su’en Verweij – mei 2020

Gebruikte bronnen:

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/03/hoe-kunnen-gezinnen-de-coronacrisis-doorstaan

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Praten-over-coronavirus/Antwoord-geven-op-vragen-van-kinderen-en-jongeren