Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Generaties en Corona

Er is al veel geschreven en waarschijnlijk nog meer gezegd over hoe de verschillende leeftijdsgroepen in ons land omgaan met corona of er al dan niet tegen beschermd moeten worden. Ik heb echter nog niet veel gehoord over een bijbelse kijk op het hele gebeuren daar waar het gaat om die generaties. Ik weet eerlijk gezegd ook niet of we daar nou heel veel over kunnen zeggen, maar ik wil toch een poging wagen om op zijn minst een aantal gedachten te ontlenen aan Gods Woord.

In de eerste plaats geldt voor elke generatie dat ons oog gericht moet zijn op Jezus als Leidsman en Voleinder van ons geloof (Hebr. 12:2) en niet op de omstandigheden, zelfs als die knap benauwend zijn. Petrus wandelde op water en hij werd pas nat toen hij meer op de omstandigheden ging letten dan op Jezus. Dat is wat ons bedreigt: nat worden, zinken, omdat de omstandigheden ons afleiden van waar het echt om gaat.

Daarin zijn we als generaties juist verbonden waarbij de oudere generatie geacht wordt het voorbeeld te geven aan de jongere generatie. Hoe ga je om met angst? Hoe hou je die focus op Jezus? Veel ouderen hebben veel meegemaakt en kunnen daarover delen. Juist in tijden zoals deze. Ze moeten niet in hun schulp kruipen en in een communicatieve quarantaine gaan, maar zich juist uitspreken! Van een jongere generatie mag verwacht worden dat ze kijken naar en respect hebben voor de oudere generatie. Wat kunnen ze van hen leren in dit geheel? Op vele plaatsen in Zijn Woord geeft God aan dat het goed is om te luisteren naar de oudere, wijzere generatie. Dat impliceert echter altijd een dialoog, dus spreken en luisteren van beide kanten.

Wat we hebben gezien, en nog kunnen constateren, is dat dit virus onze generaties van elkaar scheidt. In de eerste fase werden alle ouderen geacht in een soort van quarantaine te gaan, waarbij sommigen zelfs letterlijk werden opgesloten, en mochten jongeren niet op bezoek bij de oudere generatie. Nu zien we een situatie waarin jongeren veel besmet raken, maar niet ziek worden. Veel jongeren gaan dan voorbij aan hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de oudere generatie. We kunnen het wel of niet eens zijn met alle richtlijnen die worden uitgevaardigd, maar we hebben wel een verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, zowel jongeren als ouderen.

We raken van elkaar vervreemd, ook in de kerk, en alleen de boze is daar blij mee. Het is niet goed voor het lichaam van Christus, niet voor families en ook niet voor de samenleving. De generaties hebben elkaar nodig, juist ook in deze tijd. Dat is een door God gegeven volgorde in onze samenleving.

Voor alle generaties geldt dat we ons niet moeten laten lamleggen door het virus. Onze communicatiemiddelen zijn tegenwoordig geweldig, laten we ze gebruiken om elkaar te wijzen op onze Hemelse Vader die weet wat we nodig hebben, ook als het ons benauwt. Laten we zoeken naar onderlinge verbondenheid in plaats van scheiding aan te laten brengen, door regels, angst of quarantaine.

 

Rob Hondsmerk – september 2020