Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Kerk na Corona: Hoe voorkom je dat de jeugd afhaakt?

Na een lange periode van online diensten bekijken zijn de afgelopen tijd op veel plaatsen de deuren van de kerk weer voorzichtig op een kier gezet. En hoewel het fijn is om elkaar weer – op afstand – te kunnen ontmoeten lijkt er vooral onder tieners iets veranderd te zijn.   

In de meeste kerken is er best het een en ander georganiseerd voor jongeren. Speciale jeugdouderlingen en diakenen buigen zich met allerlei experts en steunpunten over jeugdbeleid. Er zijn jeugdverenigingen, jongerenclubs, jeugddiensten. We hebben, gedreven vanuit onze eigen liefde voor God, een diepe en terechte drive om jongeren bij elkaar te brengen en te begeleiden op weg naar een geloofskeuze. Maar in de afgelopen maanden hebben veel jongeren ontdekt dat vanaf de bank naar een dienst van bijvoorbeeld Beam kijken ook prima is. Er staan sprekers die ze het gevoel geven: dit gaat over mij. En heb je dan al die pogingen van volwassenen om jou bij de kerk te betrekken eigenlijk wel nodig?

Paul Smit is jeugdadviseur voor Jeugdwerk Steunpunt van de Nederlands Gereformeerde kerk. Hij verwacht dat de komende periode een spannende zal zijn, dat jongeren grenzen zullen gaan opzoeken en misschien zelfs niet meer mee naar de kerk willen. Smit: “Sommige tieners vinden het wel prima online. Lekker zitten met een ontbijtje. En Beam is ook nog wel om aan te horen. Het is soms een verademing met wat ze gewend zijn. Zij weten al heel lang dat alles zich online afspeelt en dat daar goede sprekers zijn. Ze zijn blij dat hun ouders dat nu ook eens doorkrijgen. Maar nu we weer meer naar de kerk kunnen is er wel wat te doen. Als ouders moet je er alert op zijn dat de overgang tussen online en live diensten groot kan zijn. Daar moet je ze in begeleiden, het gesprek met ze over voeren. En kaart het als ouders ook aan bij je kerk. Uit de zorgen die je hebt over het gemis aan aansluiting. Jongeren en volwassenen verschillen echt niet zoveel van elkaar. Ook wij hebben de verkondiging van het woord nodig waarin er lijntjes gelegd worden naar ons eigen leven. Dit geldt voor jongeren net zo goed. Haak aan op onderwerpen die bij hen leven: relaties, werk, school, familie.”

Maar daarmee zijn we er nog niet. Om jongeren niet te verliezen, moet je als gemeente bereid zijn een relatie met ze op te bouwen. Daar vol op inzetten en in investeren. En dat gaat een stuk verder dan allerlei activiteiten voor ze organiseren en weten hoe ze heten. Dit vraagt dat we echt in gesprek gaan met ze, weten wat ze bezighoudt. Smit trekt hierin de lijn naar de Bijbel. “Je begint in een relatie met: ik zie jou. Vervolgens eindig je samen bij God. Kijk bijvoorbeeld maar naar Zacheüs en Nicodemus. Jezus begint bij wie ze zijn en waar ze zich bevinden en gaat dan pas naar God.”
Ook al brengt een periode van afwezigheid in de kerk een onderstroom boven van jongeren die zich niet gezien en gehoord voelen, het geeft ook zoveel mogelijkheden. Kansen om onze relatie met de jeugd nieuw leven in te blazen, met hen op avontuur te gaan op onze gezamenlijke reis. En doe dit vooral op een intergenerationele manier, denk over muren van leeftijd heen. Oud en jong, samen als leden van één lichaam. En wanneer we dan zelf elkaar niet altijd vasthouden mogen we weten dat God nooit loslaat.

Saskia van Berkel – september 2020