Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

De goede keuze van Daniël

Het leven van Daniël en zijn vrienden veranderde in korte tijd heel erg. Hij groeide op als Joodse jongen en werd door zijn vader en door geleerden onderwezen in Gods Woord. Zijn hele opvoeding stond in het teken van de dienst van God en van een goede toekomst. Wellicht zijn die twee dingen ook wel de punten waar wij aan denken bij de opvoeding van onze kinderen. Dat ze voor God zullen leven en een mooie positie zullen krijgen. Maar hoe de ouders van Daniël ook geïnvesteerd hebben in zijn opvoeding en opleiding; op een dag valt alles in duigen. Daniël wordt meegenomen naar Babel. Weg dromen van zijn ouders… Misschien herkenbaar voor ons als ouders van wat grotere kinderen? Als jonge kinderen waren ze ontvankelijk voor de dingen die we deelden over het geloof, ze gingen mee naar de kerk, alles ging zo z’n gangetje en toen kwam er ineens verandering. Neem nu het feit dat de kerken afgelopen voorjaar dicht gingen. Langzamerhand zijn we gewend geraakt aan deze verandering. Welke invloed heeft dat op onze kinderen? Ze hebben nu geroken aan zondagen zonder kerkgang, aan weken zonder catechisatie of andere kerkelijke activiteiten.  Hoe vanzelfsprekend is het dat ze straks weer elke zondag mee gaan naar de kerk? Hoe vanzelfsprekend was het voor Daniël om in een land, ver van de traditie af, te kiezen om vast te houden aan God?

Begin dit gezinsmoment met gebed en doe daarna een dilemmaspel. Verzin zelf of laat de wat oudere kinderen een aantal grappige en serieuze dilemma’s verzinnen en aan de anderen voorleggen. Doe er eventueel dit dilemma tussen: naar de kerk  of lekker uitslapen op zondag? Waar kies jij voor?

Zeg daarna dat je een verhaal gaat lezen of vertellen over een jongen die ook te maken had met dilemma’s. Neem het verhaal van Daniël en zijn vrienden die kiezen om niet te eten van de afgodenoffers uit Daniël 1. Je kunt dit tekstgedeelte ook lezen uit de Bijbel. Bespreek daarna de volgende vragen:

-          Waarom wilde Daniël het eten van de koning niet eten?

-          Waarom zou hij die keuze gemaakt hebben? Denk je dat hij bang was om door God gestraft te worden of was er een andere reden?

-          Hoe wordt hij beloond voor de goede keuze die hij maakt?

Lees met elkaar de tekst uit Psalm 128:1: Welzalig is een ieder die de Heere vreest, die in Zijn wegen wandelt. Vraag of leg uit wat deze tekst betekent. Dat je gelukkig bent als je de goede keuzes maakt. Dat God je dan zal zegenen. Maak met elkaar een lijstje wat bij ‘in Gods wegen wandelen’ hoort. Welke dingen vallen daaronder? Misschien kan je op wat dilemma’s terugkomen?

Lees of vertel nu het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil uit Daniël 6. Bespreek met elkaar dat de overheid aan het volk maatregelen oplegde waarbij het heel moeilijk werd om God te dienen. Je kan wel zeggen dat dit een andere reden heeft dan de coronamaatregelen waardoor wij niet meer naar de kerk konden gaan. Maar probeer hieruit wel naar voren te laten komen dat Daniël wel de goede keuze maakte. Hij koos niet de makkelijkste weg, maar wel de beste weg. Leg elkaar de vraag voor wat je zelf in zo’n situatie zou doen. Vertel dat God je altijd zal zegenen als je de goede keuze maakt en trouw blijft aan Hem. Wat zou voor ons de makkelijkste keuze zijn nu we gewend zijn om niet meer zo vaak naar de kerk te gaan? Hoe zou God je kunnen helpen om de goede keuzes te maken? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?

Maak met herfstbladeren het volgende kunstwerk en schrijf de tekst uit Psalm 128:1a erbij. Er zijn mooie liederen om erbij te zingen: Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel.  Of Welzalig de man die niet wandelt. Eindig je gezinsmoment met gebed. Dank voor de momenten dat we wel de juiste keuzes maakten en voor Gods hulp daarbij. Bid om Gods Geest en Zijn leiding. Dank voor het geduld en de liefde van God, waarmee Hij ons telkens weer op de goede weg brengt.

Julian Bossenbroek - september 2020