Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

We mogen weer!

De Corona perikelen hebben ook het werk van Generatio stilgelegd. Logisch, omdat er geen samenkomsten mogelijk waren in kerken en op scholen. Dat is wel een hele lastige periode geweest voor ons als team omdat we ook geen mogelijkheden zagen om online activiteiten te organiseren. Al het werk binnen Generatio is vrijwilligerswerk en dan is er gewoon niet veel extra capaciteit om iets te ontwikkelen. Dat hadden we overigens best graag gewild!

Nu zien we dat er weer een tijd aankomt om aan de slag te gaan. We hebben behoorlijk wat kunnen lezen over wat de lockdown en sluiting van scholen heeft gedaan met jonge mensen. En ik denk dat we daar de komende jaren nog veel mee te maken zullen krijgen. Daarom is het goed om er over na te denken wat we hen als oudere generaties kunnen bieden. Hebben we dat al paraat? Ja en nee. Ja, omdat ik geloof dat Gods Woord ons altijd richting geeft hoe we met situaties die we niet kennen moeten omgaan. Nee, omdat we ons eerst echt zullen moeten verdiepen met elkaar wat Gods Woord dan aangeeft en wat dat praktisch betekent voor de jongere generaties in ons land na corona. Of misschien wel in de nieuwe situatie met corona…

Waar ik wel van overtuigd ben, is dat we als kerk iets mogen, kunnen en ook wel moeten betekenen voor de generaties in ons land. Er is altijd hoop! Daar kunnen we mee beginnen en dat mogen we uitstralen. Hoop die we ook hebben op prachtige nieuwe activiteiten die we in de komende tijd weer hopen te organiseren. Dat kunnen we alleen samen met u, met een levende kerk die er weer zin in heeft. Ik moet denken aan die tekst in 1 Petr.3:15 om altijd bereid te zijn verantwoording af te leggen over de hoop die in ons is. Daar gaan we voor! En dan denken we opnieuw aan het organiseren van bijvoorbeeld een Jonge Gezinnen Dag die in het verleden zo succesvol is geweest. Maar natuurlijk staan we ook in de startblokken om bij u in de gemeente of op de school van uw kinderen weer een of meerdere activiteiten te verzorgen. Kijk voor ons aanbod op http://www.generatio.nu/nl/57/Standaard_aanbod

Doet u ook weer mee, hoopvol gestemd?

Rob Hondsmerk – juni 2021