Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Scheiden doet lijden - vooral bij kinderen

Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Ook onder christenen zijn er  steeds meer scheidingen. Toch heeft God heeft het nooit zo bedoeld (Matt. 19:1-9). Het gezin is Gods idee van de plaats waar kinderen veilig kunnen opgroeien, met de bescherming van hun beide ouders. Waar gaat een kind wiens ouders gaan scheiden doorheen? En wat kunt u voor zo’n kind betekenen?

Kinderen zijn zelden beter af na een echtscheiding. Vaak wordt gezegd dat een echtscheiding voor kinderen minder erg is dan voortdurend te moeten leven met ruziënde ouders. Dat idee wordt echter niet gesteund door wetenschappelijk onderzoek. Nederlands onderzoek laat zien dat scheiden alleen maar ‘voordelig’ is voor de kinderen wanneer er
bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld. Voor kinderen uit dergelijke gezinnen komt de echtscheiding meestal niet onverwacht. En hoewel ze noch vader, noch moeder willen missen, wensen ze verlost te worden uit hun situatie.

Gevolgen voor de kinderen

Onderzoek toont aan dat kinderen die een echtscheiding mee hebben gemaakt, op veel
gebieden slechter functioneren dan kinderen uit intacte gezinnen:

  • ze presteren aanzienlijk slechter op school;
  • ze hebben meer gedragsproblemen;
  • ze voelen zich psychisch en emotioneel minder goed;
  • ze hebben een lager zelfbeeld;
  • ze hebben meer problemen met sociale relaties.

Bovendien scheiden kinderen van gescheiden ouders zelf ook vaker; deze kans is twee keer zo groot als bij mensen van wie de ouders niet gescheiden zijn. Dat is eigenlijk helemaal niet verwonderlijk wanneer we ons realiseren dat kinderen het huwelijk van hun ouders als voorbeeld zien voor hun eigen toekomstige relatie.

Het geestelijke aspect

Reguliere onderzoeken belichten alleen de emotionele en sociale schade die een kind
oploopt bij echtscheiding. Zij gaan echter voorbij aan het geestelijke aspect. Ouders
dragen de verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn van hun kinderen. Het huwelijk
is een afspiegeling van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. Daarnaast wordt
wie Jezus is, voor kinderen gerepresenteerd door hun ouders. Dit alles valt in duigen bij
een echtscheiding. Daarom is een echtscheiding dan ook niet zelden desastreus voor het
geloofsleven van kinderen.

Wat kunt ú doen?

Wat kunnen we nu met elkaar doen om kinderen te helpen die worden geconfronteerd met
de echtscheiding van hun ouders? We zetten een aantal tips voor u op een rijtje:

  • Accepteer gevoelens als boosheid, verdriet, schuldgevoel en verwarring. Besteed speciaal aandacht aan het schuldgevoel dat het kind mogelijk heeft over de scheiding. Dat gevoel moet het kind absoluut kwijt!
  • Geef het kind ruimte om te praten, maar forceer niets.
  • Help het kind om te begrijpen dat niet God, maar de ouders willen scheiden. Vertel hen van Gods wil – dat mensen bij elkaar blijven als ze getrouwd zijn – en de vrije keus van de mens. Durf ook de negatieve gevoelens en gedachten rondom het geloof ter sprake te brengen.
  • Bemoedig het kind om zijn gevoelens met God te delen. Laat het kind een brief schrijven aan God of heel concreet bidden.
  • Wees reëel. Veel kinderen blijven hopen dat hun ouders weer bij elkaar komen. Vaak is dat niet de werkelijkheid. Maak dat voorzichtig duidelijk aan een kind en ondersteun het vooral.

Kinderen van gescheiden ouders vormen een grote, groeiende groep die een wankel fundament heeft voor de toekomst van een eigen relatie. De gemeente van Christus moet zich dan ook bewust zijn van haar verantwoordelijkheid om de zorg voor deze kinderen op zich te nemen. Daarnaast mag iedere christen zich afvragen of echtscheiding voor hem/haar een geaccepteerd gegeven is geworden. In hoeverre is de gemeente van Christus nog anders dan de wereld?